Nowy, duży park w Czyżynach? Do budowy daleko, ale najpierw koncepcja

Fragment terenu przyszłego parku Woźniców fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

ZZM szuka projektanta, który przygotuje koncepcję parku Woźniców – rozległego terenu zielonego, ciągnącego się od Łąk Nowohuckich aż do okolic ulicy Centralnej. Park prawdopodobnie będzie powstawał etapami, przez długi czas – ponieważ duża część terenów nie należy obecnie do miasta.

Temat parku Woźniców pojawia się w dyskusjach od kilku lat. Mieszkańcy dwukrotnie próbowali zgłosić uporządkowanie tego terenu do budżetu obywatelskiego, ale projekty były odrzucane z powodów formalnych – własności działek i sprzeczności z planami inwestycyjnymi miasta. Miasto przychyliło się jednak do idei utworzenia tam ogólnodostępnego parku i Zarząd Zieleni Miejskiej zajął się przygotowaniami.

Ubiegłoroczne próby znalezienia autora koncepcji spełzły na niczym – ofert albo nie było, albo okazywały się zbyt drogie. Tym razem ZZM próbuje jeszcze raz, rozpisując spory przetarg na przygotowanie koncepcji całego Parku Woźniców oraz dokumentacji dla projektu budżetu obywatelskiego, który zakłada budowę w tym rejonie placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu.

Po kawałku

Opracowaniem mają być objęte tereny zielone rozciągające się od Łąk Nowohuckich (w rejonie ul. Tomickiego), przez ulicę Woźniców do ul. Centralnej. Studenci Politechniki Krakowskiej mają natomiast w ramach swoich zajęć opracować koncepcje zagospodarowania terenu bliżej skrzyżowania ul. Nowohuckiej i al. Pokoju. Gdyby udało się zrealizować całość tego zamierzenia, powstałby długi zielony pas umożliwiający już łatwe przejście do parku Lotników Polskich.

Na takie całościowe rozwiązanie mieszkańcy będą musieli jeszcze długo poczekać, ponieważ duża część potrzebnych działek nie należy do miasta. Wykupy będą kosztowne i czasochłonne, stąd park miałby w pierwszej kolejności powstać na terenach miejskich, a projektant ma to tak zaaranżować, by oddzielone fragmenty mogły swobodnie funkcjonować jako parki kieszonkowe, do czasu docelowego połączenia.

– Opracowaniem jest objęty bardzo duży teren, ponieważ chcemy zaprojektować całość. Będziemy dążyć do tego, żeby teren zielony był jak największy, ale sprawy wykupu działek wymagają czasu. Chodzi o to, żeby projekt był spójny dla całego parku, a nie poszarpany na kawałki, tworzony osobno dla poszczególnych działek – tłumaczy Aleksandra Mikolaszek z ZZM.

Plac zabaw i siłownia z BO

Projektanci będą mieć siedem miesięcy na wykonanie wszystkich prac. Mają wcześniej przeprowadzić konsultacje społeczne wśród mieszkańców, inwentaryzację terenu, analizy przyrodnicze i przygotować potrzebne dokumenty.

Najwięcej wiadomo o zielonej działce sąsiadującej z budynkami przy ul. Sołtysowskiej 11. To tam ma powstać plac zabaw i siłownia, w ramach realizacji zwycięskiego projektu budżetu obywatelskiego. Zadaniem projektantów będzie przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozpoczęcia prac.

Zarząd Zieleni Miejskiej liczy na to, że zgłoszą się oferenci. Termin upływa w poniedziałek 25 kwietnia o godzinie 10.

Park kieszonkowy przy torach

Niezależnie od Parku Woźniców, ZZM przygotowuje się do zagospodarowania innego terenu zielonego w tej części Czyżyn, w rejonie ulic Sołtysowskiej i Na Załęczu. Ma tam powstać park kieszonkowy, którego motywem przewodnim będą tory starej linii kolejowej. Koncepcja ma zostać przedstawiona już w połowie maja. Realizacja będzie zależeć od zabezpieczenia środków w budżecie miasta.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Czyżyny