Nowy punkt informacyjny dla obcokrajowców w Galerii Kazimierz

fot. Materiały prasowe

W Galerii Kazimierz rozpoczął działalność nowy punkt informacyjny dla obcokrajowców. Jest to miejsce, w którym uchodźcy przybyli do Krakowa mogą liczyć na profesjonalne i w pełni bezpłatne porady.

Otwarcie punktu to wynik wspólnej inicjatywy krakowskiego Centrum Wielokulturowego oraz Galerii Kazimierz. Jest to także kolejna forma pomocy dla obywateli Ukrainy zorganizowana przez oba podmioty.

Z różnych dziedzin

Punkt Informacyjny czynny jest od poniedziałku do soboty w godz. 9-19. Na miejscu osoby potrzebujące mogą liczyć na bezpłatną pomoc prawną czy psychologiczną, a także pozyskać informacje na temat dostępnych ofert pracy dla obcokrajowców. W punkcie odbywać się będą również liczne warsztaty ułatwiające życiowy start, np. kursy językowe czy zajęcia z przygotowania CV.

– Dodatkowa lokalizacja Punktu pozwoli nam na zwiększenie zarówno liczby obsługiwanych obcokrajowców, ale także da nam szansę na zgromadzenie w jednym miejscu szeregu specjalistów. Pozwoli to uchodźcom na pozyskanie pełniejszej wiedzy zarówno w zakresie prawnym, jak i w poszukiwaniu pracy oraz innych tematów dotyczących czynności dnia codziennego. W Punkcie będą mieli swoje dyżury prawnicy, psycholodzy, a także będzie można umówić się z asystentem, który pomoże w załatwieniu wielu różnych spraw w Krakowie – mówi Maria Wojtacha, dyrektor Internationaler Bund Polska, operatora Centrum Wielokulturowego w Krakowie.

– Widzimy, że nasza pomoc jest potrzebna, a co za tym idzie, poszukujemy rozwiązań, aby ją zapewnić – dodaje Beata Jankowska, dyrektor Galerii Kazimierz w Krakowie. – Jesteśmy przekonani, że dzięki pomocy specjalistów obsługujących Punkt, obywatele Ukrainy i nie tylko, będą mogli uzyskać wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą im lepiej odnaleźć się w naszym mieście i zupełnie nowej dla nich rzeczywistości.

Współpraca wielu podmiotów

25 maja z inicjatywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, w Punkcie Informacyjnym dla Obcokrajowców w Galerii Kazimierz podpisane zostało także porozumienie o współpracy na rzecz wsparcia uchodźców wojennych z Ukrainy. Porozumienie zawarto między: Województwem Małopolskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, Fundacją Internationaler Bund Polska, organizatorem Centrum Wielokulturowego w Krakowie i Fundacją Zustricz. Podejmowane w ramach porozumienia działania mają na celu zapewnienie specjalistycznych i kompleksowych porad udzielanych obywatelom Ukrainy, między innymi w zakresie podjęcia pracy lub przekwalifikowania się.

W działalność Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców zaangażowane są także inne organizacje i instytucje pozarządowe, takie jak Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, JCC, oraz jednostki publiczne, których przedstawiciele będą również udzielać porad, m.in.: Urząd Miasta Krakowa, Krakowskie Centrum Świadczeń czy Państwowa Inspekcja Pracy.

comments powered by Disqus