Ogrzewasz dom prądem? Możesz dostać nawet 1500 zł dotacji

fot. pixabay.com

Jeśli wykorzystujesz prąd jako źródło ogrzewania w swoim mieszkaniu czy domu możesz starać się o dopłatę do ogrzewania.

Tak zwany dodatek elektryczny przysługuje odbiorcom, którzy wykorzystują prąd jako główne źródło ogrzewania (pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne) w domu. Takie źródło musi być jednocześnie zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) – czytamy w komunikacie magistratu.

Dopłata do ogrzewania prądem wymaga złożenia >> wniosku.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego można złożyć elektronicznie za pomocą Portalu Elektronicznych Usług Publicznych Miasta Krakowa (w formie pisma wraz z załączonym skanem wypełnionego wniosku) i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego albo uwierzytelnić podpisem osobistym.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego przyjmowane są również w Krakowskiego Centrum Świadczeń. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego można również wysłać pocztą na adres Krakowskie Centrum Świadczeń, 30-103 Kraków, ul. Stachowicza 18 z dopiskiem „dodatek elektryczny”.

Nawet 1500 zł przy zużyciu 5 MWh

Kwota dodatku elektrycznego wynosi 1000 zł. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł.

Dodatkiem nie są objęte gospodarstwa domowe zamieszkujące pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji.