Ostra walka o kontrakt na budowę obwodnicy Zabierzowa. Czy ministerstwo dopłaci?

Zdjęcie ilustracyjne fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

GDDKiA już dwukrotnie wybierała wykonawców obwodnicy Zabierzowa i dwukrotnie po odwołaniu musiała wykluczyć wybrane firmy. By móc wybrać po raz trzeci, urzędnicy potrzebują dodatkowych środków z ministerstwa infrastruktury.

GDDKiA miała w swoim budżecie 575 mln zł na realizację zamierzenia. W przetargu wpłynęło aż dziewięć ofert, z czego jedna opiewała na niecałe 588 mln zł, kolejna niecałe 614 mln zł, a następne już od 676 aż do 797 mln zł.

I tak zaczęła się walka o zwycięstwo przetargu, trwająca aż do teraz. Najpierw w październiku GDDKiA wybrała najtańszą ofertę firmy Strabag. Od tej decyzji odwołało się drugie w kolejności konsorcjum kierowane przez firmę Polimex Infrastruktura – po rozpatrzeniu sprawy przez KIO GDDKiA musiała wykluczyć ofertę Strabagu i na początku stycznia wybrało Polimex jako wykonawcę. Na tym sprawa się jednak nie skończyła, ponieważ tę decyzję zakwestionował trzeci w kolejności Budimex. Odwołanie było skuteczne.

Oferta Budimexu o 100 mln za droga

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad stoi teraz przed wyborem, czy unieważnić postępowanie, czy wybrać kolejną, znacznie droższą niż zakładany budżet, ofertę. W praktyce ta decyzja musi zapaść w ministerstwie infrastruktury. – GDDKiA zwróciła się do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o zwiększenie środków na realizację tej inwestycji. Decyzja o zwiększeniu kwoty na budowę obwodnicy jest w gestii Ministra Infrastruktury – podkreśla Kacper Michna z małopolskiego oddziału GDDKiA.

– W przypadku zwiększenia wartości Programu Inwestycji na budowę obwodnicy Zabierzowa i wybrania najkorzystniejszej oferty, pozostali oferenci mają 10 dni na złożenie ewentualnego odwołania. Jeżeli żadne nie zostanie złożone, dokumentacja przetargowa trafi do standardowej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po jej zakończeniu i przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót będziemy mogli podpisać umowę – tłumaczy przedstawiciel dyrekcji.

Ministerstwo na razie nie ustosunkowuje się do sprawy.

Ponad 10 km

Zgodnie z zapowiedziami GDDKiA, w ramach inwestycji ma powstać obwodnica o długości ok. 10,3 km. Na początkowym przebiegu, za węzłem Modlniczka, będzie miała dwie jezdnie, na dalszym odcinku – jedną.

– Obwodnica Zabierzowa nie tylko ominie po stronie północnej tereny zabudowane podkrakowskiej miejscowości. Jednocześnie obsłuży tereny przyległe, dzięki wybudowaniu dróg zbiorczych i trzech skrzyżowań - w Zabierzowie, Bolechowicach i Rudawie – opisuje GDDKiA.

W ramach inwestycji powstaną obiekty inżynierskie, w tym tunel o długości ok. 300 m, cztery mosty, siedem wiaduktów, kładka dla pieszych i rondo. Przebudowana zostanie infrastruktura, w tym sieci: energetyczna, telekomunikacja, wodno-kanalizacyjna i gazowa. Wybudowane zostaną również odwodnienia, zbiorniki retencyjne, przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne i oświetlenie drogowe.