Pakiety pomocowe dla uchodźców na stadionie miejskim

Dzisiaj od godziny 12.00 na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli polską granicę po 24 lutego, będą mogli odebrać żywność oraz środki higieniczne pierwszej potrzeby. Potrzebującym rozdawane będą dary, które przekazali krakowianie w ramach miejskiej zbiórki - poinformował magistrat.

Aby otrzymać taki pakiet pomocowy, uchodźcy powinni się wylegitymować paszportem z pieczątką, na której widnieje data wjazdu na terytoriom Polski, skierowaniem na pobyt w miejscu zakwaterowania, które zostało wydane przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie lub innym dokumentem wydanym przez Konsulat Generalny Ukrainy który potwierdza, że dana osoba jest uchodźcą wojennym.

Udzielona pomoc jest ewidencjonowana, a jej odbiór zostaje potwierdzony podpisem.

Jeśli występujemy w imieniu uchodźców jako reprezentant koalicji „Otwarty Kraków” należy przedstawić upoważnienie do odbioru darów, które zostało wydane przez władze organizacji.

Osoba upoważniona odbiera pakiety:

  • dla indywidualnych wskazanych przez niego uchodźców wojennych,
  • posiada listę osób, dla których odbiera pakiety z numerami paszportu, skierowań, innych dokumentów o których mowa powyżej (o ile posiada te dane),
  • podpisuje odbiór pakietów żywnościowych oświadczając, że zostaną one wydane potrzebującym uchodźcom.

Wydawanie darów potrwa do godziny 18.00.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Zwierzyniec

Aktualności

Pokaż więcej