ZDMK za „czeskie błędy” nie karze?

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Niedawno NSA wydał wyrok, którym unieważnił część uchwały o płatnym parkowaniu, konkretnie zapis mówiący o naliczaniu opłaty dodatkowej za brak wpisania numeru rejestracyjnego lub jego błędne podanie. ZDMK twierdzi, że nie wystawia „mandatów” za pomyłki. A nawet jeśli, to zawsze można skorzystać z reklamacji.

Przypomnijmy pokrótce, że prokuratura podważyła legalność wystawiania opłat dodatkowych kierowcom, którzy opłacili postój w strefie płatnego parkowania, ale nie wpisali lub błędnie wpisali numer rejestracyjny samochodu. Takie sytuacje mogą się zdarzyć, gdy ktoś ma dwa samochody podłączone pod aplikację i przez pomyłkę opłaci ten drugi lub gdy pomyli się podczas wpisywania rejestracji w parkometrze.

Więcej:



Reklamacje

Tyko w styczniu Zarząd Dróg Miasta Krakowa rozpatrzył 177 reklamacji z tego tytułu. Urzędnicy rozpatrzyli 88 wniosków pozytywnie, 89 negatywnie.

– Należy mieć na uwadze, że każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie i w przypadku oczywistych omyłek literowych lub cyfrowych, w szczególności czeskich błędów, pominięcia znaku, wprowadzenia dodatkowych znaków itd., reklamacje takie rozpatrywane są pozytywnie – mówi Michał Pyclik z ZDMK.

Na pozytywne rozpatrzenie odwołania nie ma jednak co liczyć w przypadku, gdy wprowadzony numer pojazdu dotyczy innego samochodu albo jest zupełnie lub znacząco inny od numeru pojazdu, dla którego opłata powinna być wniesiona.

Wpisywać czy nie?

Sądu unieważnił zapis § 3 pkt. 7: „Postój przy użyciu nieważnego dowodu wniesienia opłaty lub postój pojazdu opłaconego w parkometrze, poprzez płatność mobilną lub inną formę płatności, którego numer rejestracyjny nie został podany lub prawidłowo podany, pomimo że podanie numeru rejestracyjnego było wymagane, jest równoznaczny z nieuiszczeniem opłaty”.

– Zatem literalnie zapis taki mógł prowadzić do interpretacji, że w przypadku błędnie wprowadzonego nawet jednego znaku reklamacja nie mogła być uznana, co, jak wykazano powyżej, nie miało miejsca – mówi Michał Pyclik.

Rzecznik ZDMK podkreśla, że nadal obowiązuje zapis § 3 pkt. 2 uchwały: „Przed wniesieniem opłaty należy wprowadzić (wpisać) numer rejestracyjny pojazdu, dla którego postój jest opłacany. Obowiązek ten dotyczy wszystkich form płatności, które taką funkcję posiadają”.

– Mając na uwadze powyższe, ZDMK nadal stosuje dotychczasową praktykę rozpatrywania reklamacji wskazaną powyżej, zgodnie z zapisami i duchem (ideą) uchwały – stwierdza Michał Pyclik.