Pasy ruchu do likwidacji. Ma być bezpieczniej

Do końca czerwca na skrzyżowaniu przy Filharmonii Krakowskiej dojdzie do zmian w organizacji ruchu.

– Zdecydowanie poprawi się bezpieczeństwo pieszych w tym rejonie – mówi Sebastian Kowal, reprezentujący wydział miejskiego inżyniera ruchu.

Największych zmian kierowcy samochodów muszą spodziewać się na ulicy Straszewskiego, przy skrzyżowaniu z ulicą Zwierzyniecką i Franciszkańską. Od strony skrzyżowania z ulicą Smoleńsk zniknie pas do jazdy w prawo i na wprost. A w jego miejscu zostaną wytyczone stanowiska „kiss and ride” (całuj i jedź). Jazda na wprost, w prawo i lewo dozwolona będzie tylko z jednego pasa ruchu.

Podobnych korekt w organizacji ruchu trzeba się spodziewać na drugim fragmencie ul. Straszewskiego (od skrzyżowania z ul. Poselską do Franciszkańskiej). Przed przejściem dla pieszych powstanie wyspa azyl.

Zmiany w organizacji ruchu będą wprowadzone do końca tego miesiąca.

Wypadek na skrzyżowaniu ul. Franciszkańskiej i Straszewskiego
Wypadek na skrzyżowaniu ul. Franciszkańskiej i Straszewskiego