Pawilon Wyspiańskiego do remontu. Uszkodzenia powstawały przez 14 lat

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl
Pawilon Wyspiańskiego czeka remont. Powodem jest zły stan zewnętrznej elewacji obiektu przy pl. Wszystkich Świętych.

Należącym do miasta Pawilonem Wyspiańskiego zarządza Krakowskie Biuro Festiwalowe. Kwestia remontu wywołała burzliwą dyskusję podczas sesji rady miasta w połowie września. Część radnych zastanawiała się wówczas nad zasadnością remontu obiektu w dobie pandemii, ze względu na inne wydatki miasta. Niektórzy zwracali również uwagę na to, że obiekt nie był do tej pory zabezpieczony.

Pilny remont?

Ostatecznie, rada miasta zdecydowała o przyznaniu środków na ten cel w wysokości 2 mln zł w ramach dotacji celowej.

– Koszt całości prac został również oszacowany przez inspektorów. Obecnie dzisiejszy kosztorys opiewa na kwotę 2 mln zł. Kwota musi być przekazana w dotacji podmiotowej, bowiem dotacja podmiotowa przeznaczana jest bieżące utrzymanie instytucji, w tym na remonty. Jeżeli chodzi o inwestycje, które są przeprowadzane w instytucji kultury, to wówczas mamy do czynienia z dotacją celową, tutaj natomiast musimy pieniądze na remont przekazać w dotacji podmiotowej. Dlatego też jest to kwota w wysokości 5,5, mln zł. Z tego 2 mln zł zostanie przeznaczone na remont, a 3,5 mln na utrzymanie Centrum Kongresowego Ice Kraków – mówiła podczas sesji Katarzyna Olesiak, dyrektor wydziału kultury urzędu miasta.

Uszkodzenia powstawały latami

– Z uwagi na znaczne nakłady finansowe, przewyższające możliwości KBF, koniecznym było złożenie wniosku do właściciela budynku tj. Gminy Miejskiej Kraków o sfinansowanie tych prac. Po najnowszym badaniu stanu elewacji zewnętrznej budynku rozpoczęte zostały prace mające na celu usunięcie wadliwych elementów mogących stanowić potencjalne zagrożenie – mówi Michał Zalewski, rzecznik prasowy Krakowskiego Biura Festiwalowego.

Zaznacza, że do tej pory KBF regularnie przeprowadzał wymagane przepisami przeglądy, kontrole i serwisy, prowadzone były również naprawy uszkodzeń wynikających z bieżącego użytkowania obiektu. Dotyczyły elewacji zewnętrznej i wewnętrznej, jak i okładzin znajdujących się w holu głównym.

Płyty okładziny wewnętrznej obecnie są wykonywane w nowej, bezpieczniejszej technologii, tj. z zatopioną w nich siatką z włókna szklanego.

– Na podstawie codziennych obserwacji, regularnych przeglądów, a także po uzyskaniu zleconej przez KBF ekspertyzy technicznej podjęto decyzję o przeprowadzeniu prac remontowych z uwagi na zły stan elewacji zewnętrznej budynku. Uszkodzenia powstawały sukcesywnie przez ostatnich 14 lat i nie wynikają ze złego użytkowania obiektu lub zaniedbań ze strony KBF – wyjaśnia Zalewski.

Zewnętrzna elewacja budynku to oryginalna konstrukcja o skomplikowanej technologii montażu. Składa się na nią 4 388 ruchomych elementów ceramicznych, z których każdy podtrzymywany jest pierścieniami (ich liczba wynosi 13 164). 

Kilka miesięcy prac

Jakie zatem będą koszty remontu? Zalewski informuje, że ze względu na przygotowane postępowanie przetargowe, KBF nie może teraz ujawnić szacunkowych kosztów prac z racji zabezpieczenia tego postępowania.

– Przewidujemy, że wyłonienie wykonawcy może zająć około dwóch miesięcy, natomiast wykonanie wszelkich prac może potrwać do końca maja 2021 roku – mówi Michał Zalewski, rzecznik prasowy KBF.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Stare Miasto
comments powered by Disqus