Pierwsza zgoda na budowę nowej drogi startowej Kraków Airport

Kraków Airport fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

W piątek Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla wariantu północnego nowej drogi startowej lotniska w Balicach.

Ta decyzja pozwoli na rozpoczęcie procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę. Prawo odwołania się od piątkowej decyzji mają m. in. mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Zarząd krakowskiego lotniska planuje budowę nowej drogi startowej o długości 2,8 km i szerokości 45 metrów, z obustronnymi poboczami o szerokości 7,7 m każde. Jak zaznaczają przedstawiciele portu, długość planowanej drogi jest wystarczająca do obsługi niemal wszystkich typów samolotów wykorzystywanych przez przewoźników lotniczych.

Rozważane były dwa warianty: północny oraz centralny. Ten pierwszy zakłada budowę nowej drogi startowej po północnej stronie istniejącego pasa. Wybranie tego projektu wiązałoby się z koniecznością przebudowy istniejącego fragmentu drogi startowej.

Nowa droga startowa w wariancie północny byłaby budowana przede wszystkim w obecnych granicach lotniska. Jednak umieszczenie strefy bezpieczeństwa końca drogi startowej na krańcu zachodnim, budowa urządzeń́ instalacji oświetlenia nawigacyjnego i urządzeń́ meteorologicznych będą̨ wymagały wyjścia poza obecne granice. Pas awaryjny będzie zlokalizowany równolegle do nowej drogi startowej po jej północnej stronie.

comments powered by Disqus