Połączenie z Warszawą o krok bliżej. Jest wniosek o ZRID na ostatni fragment S7

Droga S7 fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

W środę 8 grudnia złożony został wniosek o wydanie decyzji ZRID dla odcinka S7 Miechów-Szczepanowice. Po uzyskaniu zezwolenia wykonawca przystąpi do budowy ostatniego odcinka drogi ekspresowej S7 na północ od Krakowa.

W ramach inwestycji wybudowany zostanie ciąg główny drogi ekspresowej S7 o długości ok. 5,33 km. Przebudowane będą istniejące drogi kolidujące z drogą ekspresową, z uwzględnieniem zmian w ich przebiegu. Powstanie też infrastruktura dla pieszych i rowerzystów oraz przejazdy i wjazdy awaryjne na S7.

Wzniesione zostanie pięć wiaduktów, w tym jeden z nich będzie też pełnił funkcję przejścia dla zwierząt. Powstanie system odwodnienia terenu, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające i zbiorniki retencyjne. Do wykonania są także urządzenia ochrony środowiska, w tym zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń i ogrodzenie drogi ekspresowej. Przebudowane zostaną urządzenia i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej. Powstanie oświetlenie oraz zasilająca sieć energetyczna i urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Od północy odcinek S7 Miechów-Szczepanowice połączony zostanie z węzłem Miechów, budowanym w ramach odcinka Moczydło-Miechów, natomiast od południa z węzłem Szczepanowice, wybudowanym już w ramach odcinka S7 Szczepanowice-Widoma.

Termin realizacji

Nowy odcinek drogi ekspresowej S7 ma powstać w ciągu 36 miesięcy. Do czasu na realizację robót nie będą wliczane okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca). Koszt prac wyniesie ponad 162 mln 440 tys. zł.

S7 od Krakowa na północ

Odcinek S7 Miechów - Szczepanowice jest częścią ponad 55-kilometrowej trasy S7, która została podzielona na krótsze odcinki realizacyjne:

- Moczydło - Miechów, dł. 18,7 km

- Miechów - Szczepanowice, dł. 5,3 km

- Szczepanowice - Widoma, dł. 13,1 km

- Widoma – Kraków, dł. 18,3 km

Pierwsze prace w terenie na odcinku Moczydło-Miechów rozpoczęły się w lipcu 2020 roku. Aktualnie trwają prace na 18 obiektach mostowych i są na różnym etapie zaawansowania. Zaawansowanie robót drogowych wynosi ponad 40 procent.

Budowa ponad 13-kilometrowego odcinka S7 Szczepanowice-Widoma zakończyła się i droga została oddana do ruchu w październiku tego roku.

Umowa na

Umowa na kontynuację projektowania i budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku węzeł Widoma-Kraków została podpisana została w lipcu 2021. Do tej pory nowy wykonawca przeprowadził rozpoznawcze badania geologiczne i geotechniczne, kontynuowano prace związane z uporządkowaniem terenu po wyburzaniu obiektów i wycince. Trwają prace ziemne: usuwanie gleby, wzmacnianie podłoża, wykonywanie i profilowanie platform roboczych. Wykonywania jest m.in. platforma pod pale przejścia dla zwierząt. Do połowy stycznia 2022 r. trwać będą jeszcze prace przy weryfikacji i aktualizacji istniejących projektów, uwzględniające zmiany w przepisach.