Polityka, tolerancja i pamięć o Holokauście. Nowe wystawy w MOCAK-u [ZDJĘCIA]

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Od 28 kwietnia w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK można oglądać trzy nowe wystawy: „Polityka w sztuce”, „Ta krew jest dla Ciebie” i „Ostatni szwajcarscy ocalali z Holokaustu”.

Polityka jako niebezpieczna przestrzeń

MOCAK zaprasza na 10. wystawę z flagowej serii, ukazującej sztukę w różnych dziedzinach życia. Tym razem twórcy skupili się na polityce.

– Intencją tej wystawy jest pokazanie, jak jest to niebezpieczna i delikatna przestrzeń, w której częstą metodą jest kłamstwo, a formą negocjacji korupcja. Jest to dziedzina, która wymaga permanentnej obserwacji krytycznej, zarówno ze strony kultury, jak i ulicy – mówi Maria Anna Potocka, dyrektor MOCAK-u i współkurator wystawy.

Ekspozycja składa się z sześciu odrębnych działów.
  1. Opór i protest – dokumentacja najważniejszych protestów ulicznych w Polsce. W skrajnych przypadkach włączanie się do walki.
  2. Podważanie systemów i granic – kwestionowanie istniejących podziałów, czyli coś, czego wymaga polityka globalizacyjna.
  3. Demokracja i jej deprawowanie – zasygnalizowanie przekłamań i wskazanie idealnego modelu politycznego. Zadaniem kultury oraz cywilizacji europejskiej jest bronienie demokracji, nauczenie społeczeństwa tego, na czym ona polega.
  4. Nacjonalizm – ostrzeżenie, że poczucie wielkości swojego narodu uzasadnia pogardę wobec innych. Nacjonalizm to największa zbrodnia przeciwko demokracji.
  5. Unia Europejska – troska o stabilność wspólnoty w czasach agresji Rosji, migracji i brexitu.
  6. Medialność polityki – udział mediów w krytycznym odniesieniu do polityki lub jej promowanie.

Wystawie „Polityka w sztuce” towarzyszy katalog. Zawiera on reprodukcje i opisy prac niemalże 70 artystów, którzy przyglądali się relacjom, jakie zachodzą pomiędzy polityką a sztuką. Znajdziemy w nim także teksty autorstwa Janusza Palikota, Marii Anny Potockiej, Marcina Matczaka, Pawła Kowala, Jana Woleńskiego oraz Aliaxeya Talstoua.

Eseje te odnoszą się nie tylko do tematu wystawy, ale także odpowiadają na pytania, czym jest polityka i jak funkcjonuje.

Czas trwania ekspozycji: 28.04.2022–26.02.2023.

Wszyscy jesteśmy równi

W 2016 roku Franciszek Orłowski rozpoczął projekt, poprzez który chciał pokazać, że w momencie ratowania życia kwestie takie jak pochodzenie etniczne, kolor skóry czy wyznanie przestają mieć znaczenie. Poprosił więc migrantów z różnych kręgów kulturowych o oddanie krwi.

– W języku polskim mamy takie słowa jak braterstwo i krewni. Ten projekt jest właśnie swoistym braterstwem krwi. Krew to dar skierowany do społeczeństwa, które może komuś uratować życie, bez względu na jego poglądy, pochodzenie czy wyznanie – mówi Franciszek Orłowski.

W MOCAK-u prezentowana jest trzecia wersja tego przedsięwzięcia. Na wystawie „Ta krew jest dla Ciebie” możemy zobaczyć film dokumentujący proces pobierania krwi od osób pochodzących z różnych kręgów kulturowych. Uzupełnieniem są portrety fotograficzne uczestników oraz ich wypowiedzi.

Ekspozycja dostępna jest od 28 kwietnia do 16 października w Galerii Beta.

Wspomnienia o Holokauście

Wystawa „Ostatni szwajcarscy ocalali z Holokaustu” piętnuje antysemityzm i zwraca uwagę na wartości takie jak tolerancja czy otwartość na drugiego człowieka. Składa się z 14 czarno-białych fotografii, które przedstawiają świadków Zagłady. Ekspozycja uzupełniona jest wspomnieniami bohaterów oraz ich opowieściami o Holokauście.

Towarzyszy jej polskojęzyczna publikacja przygotowana we współpracy z Gamaraal Foundation z Zurychu.

– Ta wystawa wpisuje się w istotną część programu MOCAK-u, jaką jest dbanie o pamięć Holokaustu – mówi Monika Kozioł z Działu Sztuki.

Ekspozycję można zobaczyć w dniach 28 kwietnia–24 czerwca w Bibliotece MOCAK-u.

Portal LoveKraków.pl jest patronem medialnym wystaw.