Prawie 20 kilometrów toru do wyszlifowania. ZDMK ogłosił przetarg

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Zarząd dróg ogłosił przetarg dotyczący szlifowania torowisk. Wykonawca ma się zająć pięcioma odcinkami.

Szlifowanie to jedna z podstawowych czynności potrzebnych do utrzymania torowiska w odpowiednim stanie. Przejazdy kół tramwajowych po szynie po pewnym czasie powodują pojawienie się na niej tzw. fali. To nierówności przypominające sinusoidę, o różnej długości. By przywrócić szynom ich właściwy kształt, potrzebne jest szlifowanie.

Wykorzystywana jest do tego specjalna szlifierka, która przejeżdża powoli przez torowisko, usuwając nierówności. Tarcze wirujące są ustawione w różnych płaszczyznach, by precyzyjnie wyprofilować główkę szyny, a nie tylko spiłować jej górną płaszczyznę. Są to różnice rzędu dziesiątych części milimetra, ale odczuwalne podczas przejazdu tramwaju.

We wtorek ZDMK ogłosił nowy przetarg na szlifowanie torowisk. W dokumentacji można znaleźć listę odcinków, które łącznie składają się na 19100 metrów pojedynczego toru (w takich jednostkach są też podane długości poniżej:

- Rondo Mogilskie – plac Centralny – 11 600 m

- Węzeł „Lubicz/Rakowicka – pętla „Rakowice” (włącznie) – 2400 m.

- Cmentarz Podgórski (bez przystanku) – węzeł „Wielicka Estakada” – 2000 m.

– Wadowicka (od przystanku Rondo Matecznego włącznie) – do granicy naprawy torowiska w ciągu ul. Zakopiańskiej – 1700 m.

– Węzeł Łagiewniki – węzeł „Grota – Roweckiego” – 1400 m.

ZDMK czeka na oferty do 22 czerwca. Wykonawca będzie miał 150 dni od podpisania umowy na przeprowadzenie prac.