Prawie 50 mln zł za oczyszczenie gruntu pod pętlę tramwajową na Górce Narodowej

Tak może wyglądać pętla na Górce Narodowej fot. Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

W połowie listopada podpisany został aneks w sprawie remediacji zanieczyszczonego terenu i jego wzmocnienie przed budową pętli końcowej na Górce Narodowej.

W trakcie badań i ekspertyz wykonanych od 2017 do 2021 roku stwierdzono tam występowanie historycznych zanieczyszczeń w postaci substancji takich jak: węglowodory ropopochodne, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (m.in. naftalen, antracen, chryzen, dibenzo(a,h)antracen, benzo(a)antracen, benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten i metale ciężkie (w tym arsen, bar, chrom, cyna, cynk, kadm, miedź, molibden, nikiel, ołów, rtęć). W części terenu zanieczyszczenia przekraczały wartości dopuszczalne.

– W związku z ujawnieniem gruntów zanieczyszczonych na terenie przyszłej pętli końcowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, podjęta została decyzja o remediacji powiązanej z dostosowaniem gruntów do posadowienia pętli, przede wszystkim w zakresie, w którym planowane obiekty inżynierskie będą oddziaływały na podłoże, w tym na możliwość aktywacji zanieczyszczeń, co mogłoby doprowadzić do rozprzestrzenienia się zanieczyszczeń na dalsze obszary – informuje Jan Machowski, rzecznik prasowy Zarządu Inwestycji Miejskich.


Pierwsze prace przygotowawcze dotyczące remediacji, czyli unieszkodliwienia zanieczyszczonego gruntu i jego wzmocnienia pod budowę pętli końcowej na Górce Narodowej, rozpoczęły się już kilka tygodni temu. Roboty prowadzone są w oparciu o metodę in situ (na miejscu), polegającej na bioremediacji, mechanicznej ekstrakcji lotnych związków z gruntu (VENTING) oraz tzw. solidyfikacji (stabilizacji gruntu). Remediacja in situ nie powoduje też utrudnień natury logistycznej, które pojawiłyby się w przypadku konieczności wywożenia zanieczyszczonego gruntu z terenu budowy.

Ostateczny koszt oczyszczania gruntu wraz ze wzmocnieniem terenu pod pętlę z dwupoziomowym parkingiem oszacowano na kwotę ok. 48,3 mln zł. Remediacja ma się zakończyć w marcu przyszłego roku.Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Prądnik Biały