Prokuratura zajmie się Miejską Infrastrukturą? Chodzi o pieniądze z parkometrów

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl
Prezydent Krakowa złożył zawiadomienie do prokuratury. To wynik kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w spółce Miejska Infrastruktura. Chodziło o sprawdzenie informacji dotyczących możliwego przywłaszczenia przez pracownika spółki pieniędzy pochodzących z opłat za parkowanie.

Jak informuje magistrat, w spółce powołano komisję wewnętrzną do przeprowadzenia kontroli niedoborów wpłat z parkometrów, która miała za zadanie określenie przyczyn i rozmiarów uszczuplenia środków finansowych.

– Komisja ta wyliczyła – na podstawie dostępnych danych – niedobory na kwotę blisko 123 tys. zł i ustaliła przyczyny, które w jej ocenie miały wpływ na ich powstanie – informuje Urząd Miasta Krakowa.

Problem ze środkami z parkometrów

Wnioski pokontrolne są takie, że „przyjęta przez zarząd spółki organizacja wewnętrzna oraz obieg informacji i dokumentów, nie zapewniały właściwie działających mechanizmów kontroli wewnętrznej, w tym kontroli wpływów z parkometrów”.

Ustalono również, że błędy techniczne parkometrów i ich systemów uniemożliwiały określenie kwot niedoborów i nadwyżek.

– Do zaistniałej sytuacji przyczyniły się również przypadki niestaranności w sporządzaniu i przekazywaniu dokumentacji przez Pocztę Polską SA, która odpowiadała za konwój i przeliczenie środków pieniężnych pochodzących z parkometrów – informuje miasto.

„W oparciu o ustalenia kontroli zostało skierowane zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa z art. 77 pkt 1 ustawy o rachunkowości polegającego na nierzetelnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych przez spółkę”, czytamy w  komunikacie.

Jeśli w tej sprawie zostaną postawione zarzuty, oskarżeni będą zagrożeni karą grzywny lub karą pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.

comments powered by Disqus