Punkt nadawania numerów PESEL obsłużył ponad 18 tysięcy osób

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Minął właśnie miesiąc od momentu uruchomienia centralnego punktu nadawania numerów PESEL dla obywateli Ukrainy zlokalizowanego w Tauron Arenie.

W Tauron Arenie działają punkty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Grodzkiego Urzędu Pracy, Krakowskiego Centrum Świadczeń, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Wydziału Edukacji. W jednym miejscu obywatele Ukrainy mogą załatwić wszystkie najważniejsze sprawy z zakresu pomocy socjalnej, edukacji, pracy i innych świadczeń.

Od początku działania punktu rejestracyjnego do środy, 20 kwietnia, obsłużono tam ponad 18 300 osób. Taka jest łączna liczba nadanych numerów PESEL.

Do 15 kwietnia:

  • punkt Krakowskiego Centrum Świadczeń przyjął łącznie 1 992 wnioski z zakresu świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, zasiłku pielęgnacyjnego oraz becikowego
  • stanowisko Grodzkiego Urzędu Pracy obsłużyło łącznie 2 578 osób. Pozyskano 1 754 miejsc pracy i rozdano ponad 870 pakietów informacyjnych
  • ZUS w ramach świadczenia wychowawczego przyjął 1 270 wniosków o wypłatę 500+
  • do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło prawie 15 000 wniosków o świadczenie 300+. Łączna liczba świadczeniobiorców MOPS-u wyniosła 25 377
  • punkt związany z edukacją wskazał łącznie 450 szkół lub placówek, w których dzieci przybyłe z Ukrainy mogą realizować obowiązek szkolny.
comments powered by Disqus