Radni Małopolski nie zajmą się uchwałą w sprawie smogu. „Jesteśmy perełką w skali kraju”

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości sejmik nie będzie zajmował się dziś oświadczeniem, które mieli otrzymać prezydent, premier oraz marszałkowie obu izb parlamentu.

Radni wojewódzcy, na wniosek klubu Platformy Obywatelskiej, mieli zajmować się dziś oświadczeniem sejmiku w sprawie realizacji uchwały antysmogowej. Politycy opozycji w propozycji uchwały napisali, że „w pełni podtrzymują wolę przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza w Małopolsce”.

Stwierdzają dalej, że dotychczasowe decyzje były podejmowane w konsensusie politycznym, a działania władz Małopolski są ważne dla rozwoju województwa, jako regionu turystycznego. Przypominają, że do końca roku zlikwidowane mają być kotły niespełniające żadnych norm, a do 2026 roku kotły trzeciej i czwartej klasy.

– Równolegle docenić należy działania władz Krakowa, które pokazują, że konsekwencja w realizacji programu antysmogowego daje już efekty w postaci poprawy stanu powietrza w Krakowie. Zgodzić się jednak należy, że małopolski samorząd, aby osiągnąć zamierzone cele, również musi być konsekwentny w realizacji tego programu, jednocześnie aktywizując wszelkie działania informacyjne, edukacyjne oraz nadal zapewniając niezbędne wsparcie finansowe – czytamy.

PiS mówi „nie”

Jednak dokument nie będzie dziś przegłosowany. Za zdjęciem punktu z porządku obrad głosowało 22 radnych z Prawa i Sprawiedliwości. Grzegorz Biedroń, który występował w imieniu klubu PiS, stwierdził, że „trzeba będzie wspólnie zastanowić się, w jaki sposób promować poprawę powietrza oraz propagować możliwość korzystania ze środków rządowych, które w dużej mierze nie są wykorzystane”.

Powiedział, że w najbliższym czasie odbędzie się kolejne spotkanie wójtów i burmistrzów, podczas którego powinno być wypracowane „jednoznaczne stanowisko”. – Przesunięcie decyzji i jakby wycofanie oświadczenia może uspokoić sytuację i pozwoli nam wypracować stanowisko oraz pochwalić się tym, co udało się zrobić – mówił Biedroń.

Trzeba być konsekwentnym, aby osiągnąć efekt

Innego zdania był Tadeusz Arkit, radny Platformy Obywatelskiej. – Dobre obyczaje demokratyczne, ale również przepisy powinny pozwolić nam pracować nad tym projektem, który znalazł się w porządku obrad – stwierdził.

– Zgadzam się z tym, że mamy wiele sukcesów i jesteśmy perełką w skali kraju, bo wypracowaliśmy procedury, które są kopiowane niemal we wszystkich województwach. Są powielane, bo okazały się skuteczne i tylko konsekwencja w działaniu może pozwolić nam na osiągnięcie efektu podobnego do Krakowa. To miasto jest przykładem pokazującym, że jeśli konsekwentnie wykonuje się trudne zadanie, wprowadza się programy osłonowe, to można osiągnąć efekt – mówił Tadeusz Arkit.

Bez dyskusji

W podobnym tonie wypowiadał się szef klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wojciech Kozak przypomniał, że projekt uchwały zyskał poparcie dwóch sejmikowych komisji: głównej oraz ochrony środowiska. – Sugerowanie wycofania projektu jest łamaniem pewnych zdrowych zasad – podkreślił.

Powiedział, że jeśli PiS nie chce pracować nad projektem złożonym przez PO, to radni powinni przedstawić swój dokument, który spowodowałby dyskusję.

Za zdjęciem projektu z porządku obrad głosowało 22 radnych, a 15 było przeciwko.