Radni nie zajmą się dziś sprawą podwyżek cen biletów

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Projekt dotyczący zmian w cenniku biletów na komunikację miejską został zdjęty z porządku obrad i nie będzie dziś przedmiotem dyskusji radnych.

Na środową sesję Rady Miasta Krakowa wyznaczone było pierwsze czytanie uchwały wprowadzającej zmiany w cenniku biletów na komunikację miejską. Oznacza to, że radni nie mieli jeszcze podjąć ostatecznej decyzji, ale – biorąc pod uwagę wcześniejsze wypowiedzi w mediach – można się było spodziewać burzliwej dyskusji.

Zmiana, która przykuwała najwięcej uwagi, to podwyżka ceny biletu miesięcznego na wszystkie linie z obecnych 80 zł do 119 zł. Nowości byłoby znacznie więcej, w tym bilety metropolitalne czy bilet lotniskowy. Pisaliśmy o tym m.in. tutaj:

Dyskusja odsunie się jednak w czasie. O taką zmianę zawnioskował radny Łukasz Maślona z klubu Kraków dla Mieszkańców. Argumentował, że mieszkańcy mieli zbyt mało czasu na to, by zapoznać się z projektem i zgłosić się do dyskusji podczas sesji, a sprawa jest na tyle ważna, że wymaga bardzo rzetelnej dyskusji.

Taki wniosek poparło 33 radnych, przeciwko było dziewięciu, głównie z klubu prezydenckiego.

Nie zmienił się natomiast porządek obrad, jeśli chodzi o ustanowienie strefy czystego transportu. W planie jest drugie czytanie i głosowanie.