Radni skontrolują Zarząd Transportu Publicznego. Poszło o MPK

fot. Julia Ślósarczyk

Komisja rewizyjna rady miasta powołała trzyosobowy zespół kontrolny, który ma sprawdzić, jak miejscy urzędnicy organizują i nadzorują sprawy związane z publicznym transportem zbiorowym.

Z propozycją przeprowadzenia kontroli w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym wyszedł wiceprzewodniczący rady miasta z Prawa i Sprawiedliwości Michał Drewnicki. Przed tygodniem mówił, że docierają do niego informacje związane o złej sytuacji kierowców MPK.

– Skarżyli się na przemęczenie, złą atmosferę, często brak możliwości skorzystania z przysługującej przerwy, kary finansowe, którymi są obarczani za najdrobniejsze przewinienia, pracą w systemie sześć dni jazdy, dzień odpoczynku, krótkim czasem na przygotowanie pojazdu – twierdził Drewnicki.

Komisja rewizyjna zdecydowała, że radni nie przeprowadzą bezpośredniej kontroli w MPK, tylko Zarządzie Transportu Publicznego. – MPK jest spółką miejską, więc trzeba opierać się na kodeksie spółek handlowych. Organem kontrolnym w tym przypadku jest rada nadzorcza oraz walne zgromadzenie, czyli prezydent, dlatego chcemy zobaczyć, jak miejscy urzędnicy z ZTP organizują i nadzorują sprawy związane z transportem publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu przestrzegania prawa pracy – wyjaśnia Wojciech Krzyszonek, przewodniczący komisji rewizyjnej.

Komisja rewizyjna zdecydowała o kolejnych wystąpieniach. Radni poproszą prezydenta o przedstawienie informacji dotyczących sytuacji kadrowej oraz przestrzegania prawa pracy w MPK.