Rekordowy budżet Krakowa. Jeszcze nigdy nie było tylu pieniędzy na inwestycje

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Prezydent Krakowa przesłał do radnych miejskich projekt budżetu na 2021 rok.

Urzędnicy oszacowali dochody miasta na kwotę 6,27 mld złotych (wzrost o 20 mln złotych w stosunku do bieżącego roku). Największą część strony dochodowej mają stanowić dochody bieżące (6 mld złotych), takie jak: udział w podatkach dochodowych, podatek od nieruchomości czy opłaty skarbowe.

Pozostała część (273 mln złotych) ma pochodzić z dochodów majątkowych (jak np. sprzedaż mienia). Tutaj spadek względem planu finansowego na 2020 rok wynosi aż 116 mln złotych.

Wydatki Krakowa w 2021 roku mają być rekordowe, bo aż 7,017 mld złotych (w początkowym planie na ten rok kwota wynosiła 6,73 mld złotych). Większość pieniędzy z tej sumy będzie przeznaczona na wydatki bieżące (5,72 mld złotych), a pozostała część (1,29 mld złotych) na inwestycje. W porównaniu do bieżącego roku budżet na inwestycje wzrośnie o ponad 52 mln złotych.

Deficyt budżetu Krakowa ma wynieść 742 mln złotych (to wzrost o 262 mln złotych). Ma on zostać pokryty z emisji obligacji samorządowych.

comments powered by Disqus