Rozmowa na dzień dobry: Trwają przygotowania do budowy Trasy Pychowickiej i Zwierzynieckiej

Przedstawiciel spółki miejskiej mówi o przygotowaniach do budowy Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej.

Patryk Salamon, LoveKraków.pl: Wydziały Urzędu Miasta Krakowa otrzymały dokumenty dotyczące Trasy Pychowickiej i Zwierzynieckiej. To oznacza, że spółka przymierza się do realizacji inwestycji?

Krzysztof Migdał, członek zarządu Trasy Łagiewnickiej: Przekazaliśmy do jednostek miejskich projekt opisu przedmiotu zamówienia na opracowanie koncepcji Trasy Pychowickiej i Zwierzynieckiej oraz uzyskania decyzji środowiskowej. Opis ten sporządziliśmy w oparciu o wcześniejsze wystąpienie - uwzględnia on kwestie przesłane nam przed jednostki gminne i rady dzielnic. Przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji, a jednocześnie miasto podejmuje starania by ostatecznie wyjaśnić zagadnienia związane z Kanałem Krakowskim.

Trasa Pychowicka ma przebiegać w tunelu pod Wisłą czy jednak zdecydujecie się państwo na budowę mostu?

Wykonawca, który wygra przetarg, będzie miał za zadanie stworzyć dwa warianty przebiegu drogi. Jeden z tych wariantów ma zawierać wersję z tunelem a drugi z mostem. To opracowanie pokaże, jakie są ograniczenia i jakie mamy możliwości budowy Trasy Pychowickiej w wariancie mostowym lub tunelowym.

Ale chyba w tym momencie może pan stwierdzić, który wariant jest bardziej preferowany przez spółkę?

Będziemy przed wszystkim chcieli minimalizować uciążliwości związane z realizacją tej inwestycji. Przy czym sprawą bardzo istotną są możliwości komunikacyjne. Nawet kwestia finansowa, która będzie analizowana bardzo szczegółowo, nie jest tak determinująca. Dla nas najważniejszą kwestią jest spełnienie dwóch warunków: roli komunikacyjnej, bo droga ma połączyć dzielnice, a druga sprawa to ograniczenie uciążliwości dla mieszkańców.

Jest jeszcze jednostka wojskowa, pod którą nie można wybudować tunelu.

To powoduje, że dopiero na podstawie opracowanych rozwiązań projektowych, będzie wiadomo jaki jest rzeczywisty zakres zajętości terenu i jakie będziemy mieć możliwości realizacyjne.

Kiedy można rozpisać przetarg na wykonanie projektu?

Wykonawca będzie zobowiązany, oprócz stworzenia dokumentacji, również do przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych i stworzenia programu-funkcjonalno-użytkowego. Zakładamy, że na te wszystkie zadania firma będzie potrzebować trzech lat, bo jednym z elementów jest konieczność przeprowadzenia rocznych obserwacji przyrodniczych koryta Wisły.

comments powered by Disqus