Rządowe laptopy trafiły już do krakowskich uczniów

Zdjęcie ilustracyjne fot. pixabay.com

Od piątku (15 września) dostarczane są laptopy do krakowskich szkół podstawowych. Z kolei te, po sprawdzeniu odpowiednich zabezpieczeń, przekażą je czwartoklasistom.

Projekt darmowego sprzętu komputerowego dla uczniów został zrealizowany na mocy umowy podpisanej pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji a Gminą Miejską Kraków.

W drodze przetargu wyłoniono firmę, która odpowiada za dystrybucję laptopów. Wszystkie placówki edukacyjne otrzymają sprzęt do środy (20.09). Łącznie Kraków dostał ponad sześć tysięcy komputerów.

Wartość przekazanego sprzętu to 18 789 480 zł. – Laptopy nie są przeznaczone do korzystania z nich przez szkołę. Są przekazywane rodzicom uczniów klas IV na własność (lub ewentualnie w użyczenie) – potwierdziła nam przedstawicielka biura prasowego magistratu.

14 lipca prezydent RP podpisał ustawę o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego uczniowie IV klas publicznych i niepublicznych szkół podstawowych otrzymali bezpłatne laptopy, a nauczyciele dofinansowanie w wysokości 2,5 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego.