S7. Wariantu społecznego nadal nie ma

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Dwa tygodnie temu w krakowskim urzędzie odbyło się spotkanie zespołu zadaniowego w sprawie wariantów przebiegu drogi ekspresowej S7. – Posiedzenie zakończyło się brakiem wypracowania tzw. wariantu społecznego – informuje Urząd Miasta Krakowa.

Do tej pory przez zespół zostały zaproponowane dwa przebiegi. Pierwszy, wschodni, rozpoczyna się na węźle autostrady A4 Kraków Bieżanów, omija od wschodu obszary chronione kopalni soli w Wieliczce i biegnie dalej przez Wieliczkę, Biskupice, Dobczyce, Siepraw i Myślenice po wschodniej stronie do istniejącej drogi S7 w okolicy miejscowości Stróża.

Drugi, zachodni, rozpoczyna się w węźle autostradowym Kraków Kryspinów,i biegnie przez przez gminy: Liszki, Skawina, Sułkowice, Myślenice po zachodniej stronie do istniejącego zakończenia drogi ekspresowej S7 w miejscowości Stróża.

– Przedstawione warianty chcemy poddać dalszej dyskusji – wschodni i zachodni. Ten pierwszy jest modyfikacją wariantu szóstego przedstawionego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – mówi Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju.

Droga nie była w planach

Przebiegi zaproponowane przez GDDKiA spowodowały gorącą dyskusje. Padały m.in. argumenty dotyczące braku zarezerwowania terenów pod nową „zakopiankę” w planach miejscowych, a same tereny są cenne przyrodniczo. Dość zgodnie w tej kwestii wypowiadali się samorządowcy i mieszkańcy.

Władze miasta twierdzą, że odcinek S7 z Krakowa do Myślenic musi powstać. – Nie tylko ze względu na konieczność wyprowadzenia z Krakowa ruchu z północnego odcinka drogi S7 (która docelowo będzie prowadzić na północ Polski), ale również ze względu na fakt, że przeciążenie układu drogowego miasta i jego komunikacyjny paraliż wpływ będą mieć również na gminy sąsiednie i ruch w całej aglomeracji – powiedział Jerzy Muzyk.

Na razie jednak nie ma mowy o konsensusie. – Przedstawione warianty spotkały się z kategorycznym sprzeciwem poszczególnych gmin, przez które prowadzą. Jedynie burmistrz miasta i gminy Myślenice zaznaczył, że do odniesienia się do zaprezentowanych wariantów niezbędna jest szczegółowa analiza. Ponadto zgodził się, że realizacja planowanego odcinka drogi S7 jest konieczna, aby zapewnić mieszkańcom poszczególnych gmin warunki do sprawnej komunikacji nie tylko wewnątrz gmin, ale i w podróżach międzygminnych, zwłaszcza do Krakowa – przekazuje miasto.