News LoveKraków.pl

Sądowa batalia o teren dawnego kamieniołomu w Mydlnikach. Powstanie tam park?

Dawny kamieniołom w Mydlnikach fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl
Dawny kamieniołom w Mydlnikach może znów stać się własnością miasta. Gmina chciałaby tam urządzić park.
Miasto próbuje przejąć w drodze zasiedzenia kilkanaście działek w rejonie ulicy Balickiej, których właścicielami przed II wojną światową byli Żydzi. Funkcjonowała tam wówczas Mydlnicka Fabryka Wapna i Kamieniołomy. Po wybuchu wojny przedsiębiorstwo przejęto pod zarząd niemiecki, natomiast w 1948 roku trafiło w ręce polskiego państwa: wraz z gruntami, na których prowadziło działalność. Gdy powstał samorząd gminny, 20- hektarowy teren został skomunalizowany, czyli stał się własnością Krakowa.

Walka spadkobierczyni

Po zakończeniu wojny spadkobierczyni żydowskich właścicieli kamieniołomu próbowała odzyskać utracone przez nich działki. W konsekwencji unieważniona została decyzja o komunalizacji terenu. Co jednak istotne: nie doszło do jego fizycznego przejęcia przez spadkobierczynię. Nie udało nam się ustalić, dlaczego. Nie zmienia to faktu, że gmina utraciła prawo własności terenu. – Stąd skierowaliśmy sprawę do sądu, żeby potwierdzić to prawo w drodze tzw. zasiedzenia – twierdzą miejscy urzędnicy.

Przekonują, że teren dawnego kamieniołomu należy się gminie, bo od końca lat 40-tych XX w. najpierw Skarb Państwa, a następnie miasto, władali działkami przy ulicy Balickiej. – To jeden z warunków, który jest konieczny do przejęcia terenu w drodze zasiedzenia – tłumaczyli miejscy urzędnicy. W dużym skrócie zasiedzenie to sposób nabycia własności na skutek upływu czasu.

Park w kamieniołomie

Sprawa toczy się obecnie w sądzie I instancji. Przesłuchano świadków, a teraz biegli opracowują dwie opinie, dotyczące zgromadzonej dokumentacji. Termin kolejnej rozprawy nie został jak na razie wyznaczony. Jak wyliczają urzędnicy, teren, o który toczy się sądowa batalia, jest wart 155 mln zł.

Jeśli dawny kamieniołom stanie się własnością miasta, urzędnicy chcieliby urządzić tam park dla mieszkańców. To ciekawy przyrodniczo obszar. Znajdują się tam murawy kserotermiczne, które wytworzyły się na ścianach kamieniołomu. To zbiorowiska ciepłolubnych roślin. Murawy są objęte ochroną.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Bronowice