Seniorzy „w sile wieku”. Czym są kluby samopomocy i kto może z nich skorzystać?

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

W Krakowie działa pięć Klubów Samopomocy – nowych placówek, których załoga dba o to, aby najważniejsze potrzeby osób starszych zostały zaspokojone. Terapeuci i opiekunowie służą radą także rodzinom seniorów i ich współmałżonkom.

Kluby Samopomocy to miejsca, które pojawiły się na mapie Krakowa całkiem niedawno. Pierwszy z nich rozpoczął swoją działalność wiosną 2017 roku. Podopieczni Klubów to w sumie 100 osób, w każdej placówce po 20 uczestników. Wielu z nich potrzebuje wsparcia w prostych codziennych czynnościach. Niektórym brakuje bliskich, z którymi mogliby porozmawiać, aktywnie spędzać czas, dzielić się codziennymi radościami i smutkami. Wszyscy wciąż mają zapał do tego, aby rozwijać swoją aktywność fizyczną i umysłową. To właśnie dla takich osób działają cztery kluby samopomocy aktywizacyjne.

W piątej placówce – Specjalistycznym Klubie Samopomocy na os. Krakowiaków 2 znajdą wsparcie mieszkańcy Krakowa w wieku 60 plus po przebytych udarach mózgu, a także osoby starsze, u których zdiagnozowano zespół otępienny lub chorobę Alzheimera.

Wszystkie Kluby Samopomocy otwierają się od poniedziałku do piątku o godz. 7. rano i kończą pracę o 17. Uczestnicy spędzają w nich od 7 do 8 godzin dziennie. - Zdarzają się osoby - samotne, które przychodzą do placówek już kilka minut po 7.00 i pozostają do zamknięcia - tłumaczy Anna Rachwał z, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który uruchomił je w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W Klubach Samopomocy Aktywizacyjnych z seniorami pracują stale terapeuci zajęciowi, opiekunowie osób niesamodzielnych, pracownik socjalny i psycholog.

- Do współpracy często zapraszamy specjalistów z innych dziedzin, na przykład przy okazji organizacji wakacyjnych potańcówek dla seniorów w Parku Jordana korzystaliśmy pomocy z instruktorki zajęć fitness i zumby- opowiada Anna Rachwał z MOPS. Krakowianie w wieku 60 plus, którzy należą do klubów, korzystają, z zajęć usprawniających, treningów pamięci, terapii reminiscencyjnej, kulinarnej, arteterapii i wielu innych. Wspólnie wychodzą do kina, na koncerty i wycieczki. Chętnie zawierają nowe znajomości.

Wsparcie dla chorych w specjalistycznym Klubie Samopomocy

Specjalistyczny Klub Samopomocy to jedyny ośrodek, na terenie Krakowa, który został stworzony specjalnie z myślą potrzebach osób po udarach i z chorobą Alzheimera. Wszystkim Uczestnikom zajęć w tym miejscu zapewniany jest codzienny dowóz do placówki, a po skończonych zajęciach powrót do miejsca zamieszkania.

W Klubie Specjalistycznym pracuje również logopeda. Jego zadaniem jest ćwiczenie sprawności i wyrazistości mowy z osobami, które np. w wyniku udarów mają trudności z komunikacją. Nad uczestnikami czuwa też pielęgniarka, która pomaga w razie kłopotów ze zdrowiem i samopoczuciem. W Specjalistycznym Klubie Samopomocy poza chorymi, wsparciem objęte są także osoby najbliższe, które na co dzień sprawują opiekę nad seniorami w domach. - Dzięki temu, że senior wymagający stałej opieki przebywa w klubie, jego najbliżsi mają czas np. na to, aby swobodnie prowadzić życie zawodowe – podkreśla Anna Rachwał z MOPS.

Jak zostać uczestnikiem Klubu Samopomocy?

Wniosek o uczestnictwo można uzupełnić w każdym z Klubów lub siedzibach Filii MOPS – osobiście lub wysyłając go pocztą. Dokument jest przekazywany do Filii właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby, w celu kontynuowania procesu rekrutacji. Niezbędne jest również zaświadczenie o stanie zdrowia kandydata, w którym powinny się znaleźć również informacje o braku przeciwwskazań do korzystania z oferty Klubu.

Partnerem akcji #DlaSeniora jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.