Smog w Krakowie. Drugi stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

Archiwum fot. Sebastian Dudek
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ogłosił 2. stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza w Krakowie.

Alert obowiązuje do północy.

Według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, poziom stężeń pyłów PM10, według średniej z godz. 1.00-7.00 (8.00 dla stacji przy al. Krasińskiego), zarejestrowany na stacjach pomiarowych w Krakowie wyniósł 78 ʮg/m3. Dopuszczalna norma dobowa to 50ʮg/m3.

Sytuację można monitorować na bieżąco na stronie internetowej WIOŚ w Krakowie i za pomocą aplikacji Powietrze Kraków.

comments powered by Disqus