Straż miejska nie będzie przymykać oczu [Rozmowa]

fot. krzysztof kalinowski/Lovekrakow.pl

Od października strażnicy miejscy zaczną kontrolować przepisy uchwały antysmogowej. W zeszłym sezonie grzewczym ujawnili zaledwie 44 wykroczenia z tym związane.

Dawid Kuciński, LoveKraków.pl: Ilu strażników miejskich w tym sezonie będzie zajmować się sprawdzaniem przestrzegania zakazu stosowania pali stałych? I kiedy zaczną się pierwsze kontrole?

Marek Anioł, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Krakowa: Pierwsze kontrole rozpoczną się z początkiem października. W bieżącym sezonie działania będzie prowadziła grupa około 30 strażników.

Czy straż miejska ma dostęp do adresów osób, które wpisały do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków piece na paliwa stałe?

Z naszych danych wynika, że w Krakowie pozostało do likwidacji około 100 pieców na paliwa stałe, w których potencjalnie może dochodzić do spalania węgla czy drewna. Strażnicy miejscy będą przede wszystkim weryfikować te adresy, gdzie wspomniane piece się znajdują.

Tam, gdzie będzie potrzeba udzielenia jakiejkolwiek pomocy, wsparcia, strażnicy takie sprawy będą kierować m.in. do MOPS-u. Natomiast wobec osób celowo ignorujących przepisy uchwały antysmogowej będą wyciągać konsekwencje wynikające z przepisów prawa (pouczenie, mandat karny od 20 zł do 500 zł lub skierowanie wniosku o ukaranie do sądu – grzywna do 5 tys. złotych). Każdy ujawniony przypadek spalania paliw stałych będzie rozpatrywany indywidualnie, a decyzje o sankcjach strażnicy będą podejmować w oparciu o wiele aspektów, m.in.: socjalnych, formalno-prawnych i technicznych.

Jak zakończył się poprzedni sezon – iloma mandatami, pouczeniami czy wnioskami do sądu?

Od kilku lat w Krakowie systematycznie maleją stężenia pyłów i nie dochodzi już do tak wysokich przekroczeń poziomów, jak jeszcze kilka lat temu. Ma to bezpośrednie przełożenie na liczbę zgłoszeń kierowanych do dyżurnych straży miejskiej. Ich liczba z sezonu na sezon systematycznie maleje. Nie mamy wątpliwości, że wpływ na taki stan rzeczy ma obowiązująca od 1 września 2019 roku uchwała antysmogowa, ale także działania informacyjne i edukacyjne miasta.

Strażnicy miejscy w ciągu sześciu miesięcy ostatniego sezonu grzewczego przeprowadzili 3061 kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej. Od października 2021 do marca 2022 ujawnili 44 wykroczenia, nałożyli 23 mandaty karne, sporządzili 14 wniosków o ukaranie do sądu, pouczyli siedem osób.

Ten sezon będzie też trochę nietypowy z powodu sytuacji na rynku paliw i w gospodarce. Czy straż miejska będzie w jakikolwiek sposób przymykać oko na tych, którzy łamią prawo?

Przymykanie oka, czyli krótko mówiąc odwracanie głowy i udawanie, że nie doszło do naruszania przepisów uchwały antysmogowej? Niestety, to nie wchodzi w grę. Strażnik na służbie musi wykonywać swoje obowiązki rzetelnie i jest obowiązany reagować. Jednak mając na uwadze zbliżający się sezon grzewczy, który może okazać się niezwykle trudny dla nas wszystkich, strażnicy będą w trakcie podejmowanych interwencji przede wszystkim służyć pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z prawidłowym ogrzewaniem naszych domów. Pamiętajmy, że prawo jest dla ludzi, a nie ludzie dla prawa.