Szpital Rydygiera przestanie straszyć? Trwa gruntowna przebudowa [ZDJĘCIA]

Szpital Rydygiera w remoncie fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

W 2020 roku rozpoczęto termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera o wartości ponad 90 mln zł. Główny budynek przejdzie wyraźną metamorfozę – zostaną wyremontowane i wyposażone poszczególne oddziały, szpital zyska nowy sprzęt, sam wygląd budynku też ma się zmienić. Co z tego będą mieli pacjenci?

Na początku roku rozpoczęto realizację inwestycji polegającej na całościowej termomodernizacji budynku Szpitala Rydygiera oraz przebudowie wejścia i holu głównego budynku. W ramach inwestycji wartej ok. 91 mln zł uwzględniono także inne prace modernizacyjne.

Priorytetem jest odnowa i zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Onkologii Klinicznej, rozbudowa Centralnego Bloku Operacyjnego, modernizacja infrastruktury i wyposażenia oraz „sukcesywny” remont oddziałów szpitalnych w budynku głównym. Ponadto pieniądze postanowiono przeznaczyć na unowocześnienie infrastruktury informatycznej i zakup wyposażenia, aplikacji IT. Szpital zamierza również wyremontować pomieszczenia centralnej sterylizatorni oraz pracowni wraz z zakupem aparatu MR (rezonans magnetyczny).

Zostaliśmy zapewnieni, że elewacja budynku będzie remontowana w ramach prowadzonej termomodernizacji. Szpital nie posiada wizualizacji, ale możemy przypuszczać, że główny budynek będzie wyglądał z zewnątrz podobnie, jak jego dolna już wyremontowana część.

Czego już udało się dokonać? Kiedy koniec remontu?

Generalnym wykonawcą inwestycji termomodernizacyjnej Szpitala Rydygiera jest Erbud Operations, natomiast Wodpol zajął się przebudową wejścia i holu głównego budynku. Firma Erbud na swojej stronie internetowej zamieściła proste wizualizacje szpitala po remoncie i zaznaczyła, że pierwsze prace projektowe rozpoczęto realizować w maju 2019 roku. Roboty budowlane wszczęto rok później. Plany zakładały zakończenie prac pod koniec 2021 roku.

– Prace termomodernizacyjne na budynku głównym będą prowadzone w 2021 roku (a być może także w 2022 roku). W tym roku kontynuowane będą prace w ramach zadań związanych z modernizacją zewnętrznych traktów komunikacyjnych [wejście główne oraz hol główny – red.] oraz rozbudową Centralnego Bloku Operacyjnego – tłumaczy prezes Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera lek. med. Artur Asztabski.

Do tej pory zakończono modernizacje czterech wind w budynku głównym, remont pomieszczeń poradni leczenia uzależnień oraz pracowni wykonującej badania tomografem komputerowym. Zakupiono już jeden tomograf, aparat rentgenowski oraz wyposażenie dla Pododdziału Dziennego Onkologii.

– Do końca roku zostanie ukończona modernizacja Oddziału Onkologii Klinicznej – informuje szpital.

Plany na najbliższe lata

Szpital Rydygiera nie poprzestanie na wyżej opisanych inwestycjach. W swoich planach inwestycyjnych na najbliższe lata szpital zamierza utworzyć Wielospecjalistyczny Zespół Opieki Ambulatoryjnej, który będzie obejmował Podstawową Opiekę Zdrowotną (POZ) oraz Specjalistyczne Poradnie Zachowawcze i Zabiegowe.

W dalszych planach jest także budowa apteki szpitalnej dostosowanej do metod przygotowania i dystrybucji leków w systemie dawek indywidualnych „Unit Dose” wraz z zakupem sprzętu niezbędnego wyposażenia i oprogramowania.

Poza tym szpital ma na celu modernizację Oddziałów Neurologii i Udarów Mózgu oraz Oddziału Urologii, czy też remont pozostałych czterech wind w obiekcie.

Co z tego będą mieli pacjenci?

Prezes szpitala Artur Asztabski wyjaśnia, że inwestycje polegające na modernizacji infrastruktury szpitalnej oznaczają wymierne korzyści dla pacjentów w postaci poprawy warunków obsługi. – To poprawa dostępności komunikacyjnej, budynku szpitalnego, likwidacja barier architektonicznych, usprawnienie komunikacji wewnątrz szpitalnej dla osób o ograniczonej sprawności, poprawa warunków pobytowych na oddziałach i w poradni, czy też podniesienie standardów diagnostyki obrazowej – wymienia.

– Rozbudowa systemu teleinformatycznego oznacza łatwiejszy dostęp do dokumentacji medycznej. Termomodernizacja zaś oznacza poprawę bilansu cieplnego oraz energetycznego budynku szpitalnego, a przez to ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery i poprawę jakości powietrza w regionie – dodaje prezes Artur Asztabski.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Bieńczyce