Tak będą wyglądać zmiany w ruchu przy cmentarzach [MAPY]

fot. Julia Ślósarczyk/LoveKraków.pl

Miasto podało informacje o zmianach w organizacji ruchu, jakie zostaną wprowadzone w okresie Wszystkich Świętych.

Najważniejszy apel ze strony urzędników jest taki, by wyjazdy na cmentarze w jak największym stopniu rozłożyć na dłuższy czas. 1 listopada jest najtrudniejszym dniem w roku pod względem ruchu w mieście, a epidemia wprowadza tu jeszcze dodatkowe utrudnienia. Miasto zamierza skierować w rejon cmentarzy możliwie jak najwięcej autobusów i tramwajów i zachęca, by w miarę możliwości zrezygnować z jazdy samochodem i skorzystać z oferty komunikacji miejskiej.

Jak tłumaczy dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu Łukasz Gryga, zmiany w organizacji ruchu w większości będą opierać się na schematach wykorzystywanych w poprzednich latach.

W przypadku większości cmentarzy zmiany będą wprowadzane jedynie na weekend 31.10-1.11. Wyjątkiem są tu cmentarze Rakowicki i Batowicki, gdzie ograniczenia pojawią się już w weekend 24-25.10, w związku z przewidywanym wzmożonym ruchem i koniecznością zapewnienia płynnego przejazdu komunikacją miejską.

Poniżej prezentujemy szczegóły zmian w ruchu przy poszczególnych cmentarzach. O zmianach w kursowaniu komunikacji miejskiej będziemy informować z wyprzedzeniem. Wszystkie informatory będą dostępne w dziale Komunikacja.

 

Cmentarz Grębałów

ulica Kocmyrzowska:
- 31 października i 1 listopada – pozostawiony ruch dwukierunkowy na ul. Kocmyrzowskiej
- 31 października i 1 listopada (w godz. 5.00-20.00) – dopuszczone parkowanie równoległe, jednostronne na odcinku od ul. Darwina do ul. Architektów, po przeciwnej stronie ulicy zakaz zatrzymywania się
ulica Darwina:
- 31 października i 1 listopada (od godz. 5.00) – ulica wyłączona z ruchu na odcinku od ul. Kocmyrzowskiej do ul. Blokowej. Dopuszczony ruch pojazdów komunikacji miejskiej, niepełnosprawnych, taksówek i pojazdów z zezwoleniem ZDMK.
- 31 października i 1 listopada – zakaz zatrzymywania się na odcinku od ul. Kocmyrzowskiej do ul. Blokowej
Parking dla uprawnionych wyznaczony przed bramą główną i boczną cmentarza. Dojazd od ul. Kocmyrzowskiej i od strony ul. Blokowej. Wjazd z parkingu tylko do ul. Blokowej.
ul. Poległych w Krzesławicach:
- 31 października i 1 listopada (od godz. 5.00) – wprowadzony ruch jednokierunkowy od ul. Zielony Jar do ul. Kocmyrzowskiej

 

Cmentarz Podgórski

Zmiany od godz. 5.00 w sobotę, 31 października i w niedzielę, 1 listopada:
- ul. Ludowa i Wapienna wyłączone z ruchu. Zaopatrzenie stoisk handlowych do godz. 5.00 i bez możliwości parkowania
- ul. Wielicka bez ograniczeń w ruchu
- parking na ul. Wielickiej przed budynkiem Urzędu Miasta Krakowa

 

Cmentarz Prądnik Czerwony (cmentarz Batowice)

ulica Powstańców:
- 24 i 25 października, a także 31 października i 1 listopada – obustronny zakaz zatrzymywania się
- 31 października i 1 listopada (od godz. 5.00) – ulica wyłączona z ruchu na odcinku od ul. Strzelców do skrzyżowania z drogą na Dziekanowice. Dopuszczony wjazd pojazdów komunikacji miejskiej, rowerów, taksówek, pojazdów osób niepełnosprawnych, pojazdów posiadających zezwolenie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, a także pojazdów mieszkańców ul. Powstańców i Dziekanowickiej.
- 31 października i 1 listopada (od godz. 5.00) – zakaz skrętu w lewo z al. 29 Listopada od strony Warszawy w ul. Powstańców.
Parking dla osób niepełnosprawnych przy kaplicy cmentarnej.
ulica Reduta:
- 31 października i 1 listopada (od godz. 5.00) – ulica wyłączona z ruchu na odcinku od ul. Powstańców do ul. Reduta Boczna
ulica Strzelców:
- 31 października i 1 listopada (od godz. 5.00) – ruch dopuszczony wyłącznie od ul. Powstańców w kierunku ronda Barei. W kierunku przeciwnym dopuszczone wyłącznie pojazdy komunikacji miejskiej, rowery, taksówki i pojazdy posiadające zezwolenie ZDMK.
Dodatkowy parking na ul. Rozrywka - dojazd ulicami Powstańców i Strzelców. Wyjazd do ul. Strzelców i Bohomolca.

 

Cmentarz Prokocim przy ul. Bieżanowskiej

31 października i 1 listopada:
- ul. Podmiłów – wprowadzenie ruchu jednokierunkowego (od ul. Bieżanowskiej do ul. Podmiłów)
- ul. Młodzieży – wprowadzenie ruchu jednokierunkowego (od ul. Podmiłów do ul. Bieżanowskiej)
- ul. Bieżanowska – zakaz zatrzymywania pojazdów w rejonie cmentarza

 

Cmentarz Rakowicki

ulica Rakowicka:
- od 24 do 25 października – ulica wyłączona z ruchu na odcinku od ul. Olszańskiej do ul. Grochowskiej
- od 30 października (od godz. 10.00) do 2 listopada – ulica wyłączona z ruchu na odcinku od ul. Wita Stwosza do ul. Grochowskiej
- od 31 października (od godz. 5.00) do 1 listopada – ulica wyłączona z ruchu na odcinku od ul. Wita Stwosza do ul. Prandoty. Na noc z 31 października na 1 listopada po decyzji policji nastąpi otwarcie dla ruchu odcinka pomiędzy ul. Grochowską a ul. Prandoty
Dopuszczony ruch pojazdów komunikacji miejskiej, pojazdów z zezwoleniem Zarządu Dróg Miasta Krakowa i pojazdów na dojazd do posesji na ul. Rakowickiej 18-43 (tylko od ul. Lubomirskiego).
ulica Olszańska:
- od 30 października (od godz. 5.00) do 2 listopada – zakaz zatrzymywania się
- od 30 października (od godz. 10.00) do 2 listopada – bez przejazdu w kierunku ul. Rakowickiej
ulica Kamienna:
- w niedzielę, 1 listopada (od godz. 5.00) – zamknięcie wjazdu od strony al. 29 Listopada. Dopuszczony ruch pojazdów z zezwoleniem Zarządu Dróg Miasta Krakowa i dojeżdżających do parkingu przy ul. Kamiennej od strony al. 29 Listopada.
- w niedzielę, 1 listopada (od godz. 5.00) – wprowadzenie ruchu jednokierunkowego od strony al. 29 Listopada  (od wyjazdu ze stacji paliw) do przejazdu kolejowego
- w niedzielę, 1 listopada (od godz. 5.00) - dojazd od strony al. Słowackiego tylko do wysokości ul. Murowanej
ulica Bolesława Chrobrego i aleja Beliny-Prażmowskiego:
- organizacja ruchu bez zmian. Dopuszczone parkowanie zgodnie z istniejącym oznakowaniem.
ulice Prandoty i Grochowska (na odcinku od ul. Rakowickiej do al. Beliny-Prażmowskiego):
- 31 października i 1 listopada (od godz. 5.00) – ulice wyłączone z ruchu
Dopuszczony ruch pojazdów z zezwoleniem Zarządu Dróg Miasta Krakowa, osób niepełnosprawnych (dojazd tylko do parkingu od al. 29 Listopada), a także pojazdów zaopatrzenia (do godz. 5.00 rano, bez możliwości parkowania).
Parking dla osób niepełnosprawnych będzie zlokalizowany na ul. Prandoty (od strony al. 29 Listopada) w dniach 31 października i 1 listopada w godz. od 5.00 do 22.00.

 

Cmentarz Salwatorski

ul. Malczewskiego:
- 31 października i 1 listopada (od godz. 5.00) – ulica zamknięta dla ruchu. Dopuszczony wjazd pojazdów komunikacji miejskiej, mieszkańców ul. Malczewskiego i Wodociągowej, taksówek, niepełnosprawnych, pojazdów posiadających zezwolenie ZDMK.
- 31 października i 1 listopada – zakaz zatrzymywania pojazdów
ul. św. Bronisławy:
- 31 października i 1 listopada (od godz. 5.00) – ulica zamknięta dla ruchu. Dopuszczony wjazd pojazdów mieszkańców ul. św. Bronisławy, Gontyna, Anczyca i al. Waszyngtona, taksówek, niepełnosprawnych, pojazdów posiadających zezwolenie ZDMK, a także zaopatrzenia (do godz. 5.00 i bez możliwości parkowania).
- 31 października i 1 listopada – zakaz zatrzymywania pojazdów

 

Cmentarz Wola Duchacka przy ul. Wspólnej

ulica Wspólna:
- 31 października i 1 listopada (od godz. 5.00) - ulica wyłączona z ruchu na odcinku od ul. Klonowica do ul. Dobczyckiej. Wyłączone z ruchu także przyległe ulice: Andrychowska, Monterska, Podgwiezdna i Sempołowskiej.
Dopuszczone do wjazdu pojazdy mieszkańców ul. Wspólnej i ulic przyległych.
Ogólnodostępny parking na ul. Dobczyckiej (od ul. Przekątnej).

 

Pozostałe cmentarze

31 października i 1 listopada - zakaz zatrzymywania pojazdów w rejonie cmentarzy:
- przy ul. Balickiej
- przy ul. Glogera
- przy ul. Igołomskiej
- przy ul. Jeziorko
- przy ul. Mała Góra
- przy ul. Niebieskiej
- przy ul. Niewodniczańskiego
- przy ul. Olszanickiej
- przy ul. Osterwy
- przy ul. Sodowej
- przy ul. Wolskiego
- przy ul. Zawiłej

comments powered by Disqus