Te rzeki zaopatrują Kraków w wodę

fot. Krzysztof Kalinowski

Krakowskie wodociągi zapewniają, że naszemu miastu wody nie zabraknie, a dodatkowo jest ona bezpieczna, bo jest codziennie badana.

Nasze miasto pobiera wodę z trzech rzek: Sanki (Bielany), Dłubni i Rudawy, studni głębinowych w Mistrzejowicach oraz ze zbiornika Dobczyckiego. System jest podzielony na cztery niezależne zakłady uzdatniania.

Podział Krakowa na strefy:

Kliknij, aby poznać szczegóły
Kliknij, aby poznać szczegóły

– Wydajność zakładów w stosunku do obecnego zapotrzebowania mieszkańców naszego miasta na wodę pitną jest nie tylko całkowicie wystarczająca, ale nawet dwukrotnie przekracza codzienne zużycie. Dodatkowe bezpieczeństwo zaopatrzenia zapewnia zapas wody uzdatnionej zgromadzony w zbiornikach o łącznej pojemności 310 tysięcy metrów sześciennych – informują Krakowskie Wodociągi.

– Stan hydrologiczny zasobów wodnych i jakość wody ujmowanej są systematycznie monitorowane i weryfikowane pod kątem bezpieczeństwa dostaw wody. Warto podkreślić, że nie obserwuje się negatywnego wpływu na krakowski system zaopatrzenia w wodę okresów charakteryzujących się deficytem opadów i występowaniem suszy – dodaje miejska spółka.

Warto podkreślić, że zostały stworzone strefy ochronne wokół ujęć w rzekach i zbiorniku w Dobczycach. Są one bez przerwy nadzorowane.

Woda jest też badana na bieżąco. – Kontrolę jakości wody prowadzi akredytowane centralne laboratorium i bada parametry fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne wody, wykonując miesięcznie około 6,5 tys. badań – informują Krakowskie Wodociągi.

Do tego jakość wody jest codziennie kontrolowana przez ekspertów w zakładach uzdatniania. Istnieje również automatyczny pomiar w stacjach wczesnego ostrzegania.

Mapa twardości wody

Kliknij, aby powiększyć
Kliknij, aby powiększyć

comments powered by Disqus