Teatr Słowackiego. Konkurs na dyrektora został unieważniony

Dyrektor Teatru Słowackiego Krzysztof Głuchowski fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o unieważnieniu konkursu na dyrektora Teatru Słowackiego. Powodem jest naruszenie koperty zawierającej ofertę jednego z kandydatów.

Konkurs na dyrektora Teatru Słowackiego od samego początku wzbudzał wiele emocji. Jeszcze przed jego ogłoszeniem aktorzy i pracownicy teatru, a także przedstawiciele różnych środowisk artystycznych apelowali o przedłużenie Krzysztofowi Głuchowskiemu dyrektorskiego kontraktu na kolejną kadencję. Jednakże bezskutecznie.

Konkurs na dyrektora unieważniony

W piątek, 20 października, Urząd Marszałkowski poinformował o unieważnieniu konkursu na dyrektora Teatru Słowackiego. Pismo w tej sprawie skierował do marszałka przewodniczący komisji konkursowej.

Chodzi o naruszenie przez pracownika dziennika podawczego urzędu marszałkowskiego koperty zawierającej ofertę jednego z uczestników konkursu.

– Zgodnie z zasadami demokratycznego państwa prawa działania organów publicznych wymagają należytego udokumentowania podejmowanych przez siebie rozstrzygnięć. W zaistniałej sytuacji związanej z incydentem naruszenia koperty zawierającej ofertę uczestnika, nie ma możliwości stwierdzenia prawidłowości podjętej przez komisję konkursową uchwały. Okoliczność ta nie daje się pogodzić z zasadami prawa, wobec czego przewodniczący komisji konkursowej uznał, że zachodzą obiektywne, wyjątkowe i szczególne okoliczności uzasadniające konieczność unieważnienia postępowania konkursowego – czytamy w komunikacie Urzędu Marszałkowskiego.

Z uwagi na nieusuwalną wadę procedury konkursowej Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o unieważnieniu konkursu.

Apel zespołu Teatru Słowackiego

O nieprawidłowościach, do których doszło podczas pierwszego posiedzenia komisji, informowali już wcześniej przedstawiciele związków zawodowych Teatru Słowackiego. Chodziło nie tylko o otwarcie koperty z ofertą jednego z kandydatów, ale także wymaganie podpisania przez członków komisji „klauzuli poufności”.

Zastrzeżenia budziła także obecność w komisji Andrzeja Zarycha, przedstawiciela Stowarzyszenia Małopolska Kultura. Z uwagi na powyższe przedstawiciele Związku Zawodowego Aktorów i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Teatru Słowackiego złożyli do urzędu marszałkowskiego pismo, w którym domagali się unieważnienia konkursu.

Wystosowali także list otwarty do posłów i senatorów z prośbą o pomoc i interwencję w sprawie konkursu. Przypomnijmy, iż kadencja Krzysztofa Głuchowskiego upływa 31 sierpnia 2024 roku.