Kto pokieruje Teatrem Słowackiego? Województwo ogłosiło konkurs na dyrektora

Teatr Słowackiego w Krakowie fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Mimo sprzeciwu wielu środowisk województwo ogłosiło konkurs na dyrektora Teatru Słowackiego. Kadencja obecnego szefa instytucji Krzysztofa Głuchowskiego upływa 31 sierpnia 2024 roku.

O zamiarze wyłonienia nowego dyrektora Teatru Słowackiego Zarząd Województwa Małopolskiego poinformował pod koniec czerwca. Decyzja ta spotkała się z mocnym sprzeciwem pracowników instytucji, związków zawodowych, krakowskich radnych, a także członków Unii Polskich Teatrów, którzy apelowali o przedłużenie kadencji Krzysztofa Głuchowskiego.

– Nie widzimy innej możliwości jak kontynuowanie drogi, która została obrana siedem lat temu – mówił podczas konferencji Marcin Sianko, przewodniczący związku zawodowego aktorów, inspicjentów i producentów Teatru Słowackiego, podkreślając, iż pod względem artystycznym instytucja jest w najlepszej kondycji od dekad.

Podobnego zdania byli krakowscy radni, którzy opowiedzieli się za pozostaniem Krzysztofa Głuchowskiego na stanowisku dyrektora. Zarząd województwa twierdził zaś, iż ze względu na szczególne znaczenie Teatru Słowackiego dla kultury narodowej, najbardziej transparentną formą wyboru kandydata będzie ogłoszenie konkursu. Więcej o sprawie pisaliśmy tutaj:

Kto pokieruje Teatrem Słowackiego?

17 lipca Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Słowackiego w Krakowie. Nowy szef instytucji zostanie powołany na okres od trzech do pięciu sezonów artystycznych.

Osoba przystępująca do konkursu musi m.in. znać problematykę będącą przedmiotem działalności Teatru Słowackiego oraz przepisy prawa regulujące funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury, a także posiadać minimum 10-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe, w tym siedem lat w sektorze kultury. Ponadto nie może mieć zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi czy być skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Kandydat musi oświadczyć również, iż nie toczy się wobec niego  postępowanie karne.

Oferty należy składać do 30 września. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. Najpierw odbędzie się sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników, a następnie rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami.

Rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić do 31 października. Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Słowackiego zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności teatru oraz program jego działania.

Przypomnijmy, iż Krzysztof Głuchowski wygrał konkurs na dyrektora teatru w 2016 roku. Trzy lata później zarząd województwa przedłużył jego kadencję bez przeprowadzania konkursu.

W sezonie artystycznym 2022/23 Teatr Słowackiego zrealizował siedem premier oraz ponad 680 własnych wydarzeń artystycznych. Łącznie w spektaklach uczestniczyło prawie 110 000 widzów. Niekwestionowanym sukcesem okazał się musical „1989” w reżyserii Katarzyny Szyngiery nawiązujący formą do „Hamiltona”. Spektakl opowiada historię upadku komunizmu w Polsce.