To koniec planów budowy kładki Zwierzyniec-Dębniki

Widok na klasztor Norbertanek fot. PS

Nie ma zgody konserwator zabytków na powstanie kładki pieszo-rowerowej łączącej Dębniki ze Zwierzyńcem.

Przypomnijmy, że Zarząd Inwestycji Miejskich w tym roku zlecił prywatnej firmie opracowanie koncepcji architektonicznej. Wykonawca musiał również do końca listopada uzyskać opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Widok na klasztor

– Nie godzimy się na tę kładkę – mówi w rozmowie z LoveKraków.pl Dominika Długosz, zastępca wojewódzkiej konserwator zabytków. Argumentuje, że konstrukcja za bardzo ingerowałaby w zakole Wisły oraz widok na klasztor norbertanek na Salwatorze.

– Klasztor jest jednym z cenniejszych zabytków architektury o proweniencji romańskiej. Niezależnie od tego, jak kładka byłaby projektowana, to zaburzy to widok na zakole Wisły, który jest strefą buforową UNESCO. To ukształtowany przez wieki, jeden z najpiękniejszych widoków w Krakowie – tłumaczy Dominika Długosz.

Wysokie pylony

Projektant, który pracował na zlecenie miasta, chciał aby konstrukcja kładki opierała się na dwóch 18-metrowych pylonach. – Problem wynika z tego, że Wody Polskie nie chcą, aby filary były montowane w korycie rzeki. Cała konstrukcja mostu powoduje, że najazdy dla rowerzystów musiałyby być bardzo rozbudowane – dodaje.

Z jednej strony konstrukcja kończyłaby się w okolicach parku Dębnickiego i zabytkowego zespołu dworskiego, z drugiej strony infrastruktura musiałaby być wybudowana aż do ulicy Kościuszki.

Konserwator: kładka za klasztorem

– Proponowaliśmy, żeby miasto zaprojektowało kładkę za klasztorem norbertanek, ale nie spotkało się to z pozytywnym przyjęciem. Przedstawiciele urzędu mówili, że to byłoby nieopłacalne, ze względu na bliskość mostu Zwierzynieckiego oraz problemy z wykonaniem konstrukcji w tym miejscu – mówi Długosz.

Dominika Długosz mówi, że urzędnicy mogą rozważyć zorganizowanie promu, ponieważ dokumenty planistyczne mają pozwalać na taką formę transportu.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Zwierzyniec Dębniki
comments powered by Disqus