Trwają konsultacje nowego Systemu Informacji Miejskiej

Do 12 marca trwają konsultacje społeczne nowego Systemu Informacji Miejskiej. Spotkanie on-line odbędzie się za tydzień we wtorek.

Jak mówią przedstawiciele Zarządu Transportu Publicznego, celem Systemu Informacji Miejskiej (SIM) jest uporządkowanie oznakowania w ramach jednolitych zasad graficznych i wzorniczych.

– Zintegrowany system ma istotne znaczenie w zakresie odnajdywania drogi, przekazywania informacji o mieście, podnoszenia bezpieczeństwa publicznego oraz zwiększania płynności ruchu samochodowego. Równie ważne jest budowanie identyfikacji przestrzeni miejskiej oraz przywołanie lokalnej tradycji. SIM obejmuje m.in. oznakowanie punktów adresowych, nazw ulic, placów, mostów, tablice kierunkowe, a także szereg elementów oznakowania turystycznego – zapewniają pracownicy ZTP.

Przypomnijmy, że projekt Systemu Informacji Miejskiej dla Krakowa wybrano w zorganizowanym w 2017 roku przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK konkursie, który miał charakter otwarty i dwuetapowy. Do pierwszego etapu zgłosiło się 34 wykonawców. Wybranych zostało pięciu finalistów, którzy w drugim etapie opracowali koncepcję SIM dla Krakowa. Sąd konkursowy wybrał zwycięzcę konkursu, którym został zespół autorów z Towarzystwa Projektowego i Para Buch. Zwycięska koncepcja stanowiła podstawę do wypracowania wzorcowego rozwiązania w skali całego miasta.

Większość z zawartych w projekcie SIM nośników została przetestowana podczas serii pilotażowej. Celem pilotażu jest sprawdzenie i prezentacja gotowych nośników SIM mieszkańcom miasta i turystom oraz zebranie niezbędnego doświadczenia do dalszego wdrażania Systemu. Pilotaż zrealizowano na przełomie 2020 i 2021 roku w okolicach Wawelu i DH Jubilat, tj. na ul. Powiśle, pl. Kossaka, fragmencie ul. Zwierzynieckiej, Podzamcze i al. Krasińskiego. Na obszarze pilotażowym pojawiło się łącznie 96 nośników, w tym podświetlana mapa wielkoformatowa, podświetlany punkt informacyjny o pl. Na Groblach oraz szereg tablic z nazwami ulic, tablic adresowych, zarządców budynków oraz tablic informacji pieszej i drogowej.

Konsultacje do 12 marca

Kolejnym etapem są konsultacje społeczne. Wdrażanie SIM planowane jest na terenie całej Gminy Miejskiej Kraków, stanowiąc ważny element informacji oraz krajobrazu miasta. Istotna jest społeczna akceptacja zaprezentowanego Systemu oraz wzbudzenie poczucia lokalnej identyfikacji z nim. Konsultacje trwają od 19 lutego do 12 marca 2021.

W trakcie trwania konsultacji mieszkańcy mają możliwość zadawania pytań podczas dyżuru telefonicznego pracowników ZTP (numer telefonu: 12 616 86 91): poniedziałki i wtorki w godz. od 14.00 do 16.00 oraz środy, czwartki i piątki w godz. od 12.00 do 14.00.

Można wziąć również udział w spotkanie on-line, które odbędzie się 9 marca o godz. 17.00. Wideokonferencja realizowana będzie przy użyciu aplikacji „ZOOM”.

W spotkaniu on-line może uczestniczyć 80 osób, które uprzednio zarejestrują się na udział w nim. Decyduje kolejność zgłoszeń – rejestracja na spotkanie możliwa będzie poprzez wysyłkę informacji o chęci uczestnictwa na adres e-mail: sim@ztp.krakow.pl od 1 marca br. do 5 marca br. chyba, że określony limit miejsc wyczerpie się wcześniej. Wszyscy zarejestrowani uczestnicy dnia 9 marca otrzymają link do transmisji. Uczestnicy on-line będą mogli zadać pytania na czacie w trakcie trwania spotkania.