Uchwała krajobrazowa. Kontrole reklam łatwiejsze przy drogach

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Uchwała krajobrazowa obowiązuje w pełni od 1 lipca. Jak wyglądają wyniki kontroli jej przestrzegania?

O takie statystyki zapytał niedawno w interpelacji radny Łukasz Gibała. O ile w ostatnich dniach czerwca i na początku lipca można było obserwować wręcz masowe usuwanie z przestrzeni miasta różnego rodzaju bilbordów, banerów czy szyldów, o tyle z czasem tempo sprzątania zmalało, a wiele nośników lub ich pozostałości wciąż stoi w tym samym miejscu.

Łatwiej przy drodze

Odpowiedź na interpelację pokazuje, że walka z reklamami niespełniającymi obowiązujących przepisów jest łatwiejsza w obrębie pasa drogowego, gdzie sprawą zajmuje się Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Od 1 do 31 lipca inspektorzy ZDMK przeprowadzili 387 kontroli, które zakończyły się ujawnieniem 220 nośników reklamowych umieszczonych bez zgody zarządcy drogi.

Równolegle swoje działania prowadzą urzędnicy wydziału architektury. W lipcu przeprowadzili oni 79 kontroli, podczas których – jak dowiadujemy się z odpowiedzi – sprawdzanych jest od jednego do kilku nośników. Zarejestrowano 74 nowe postępowania wyjaśniające i trzy karne. Nałożone zostały kary za dwie reklamy, na łączną kwotę niecałych 27 tysięcy złotych.

– W ramach postępowania wyjaśniającego wykonywana jest wizja w terenie, gdzie badane są wszystkie nośniki, urządzenia występujące na danej nieruchomości – tłumaczy prezydent w odpowiedzi dla radnego. Postępowanie karne wszczynane jest wówczas, gdy kolejna wizja lokalna wykaże, że nielegalne reklamy nie zostały usunięte.

Z kolei Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego skontrolował w lipcu sześć nośników reklamowych.

Co istotne, kontrole prowadzone były już znacznie wcześniej, ponieważ uchwała krajobrazowa weszła w życie 1 lipca 2020 roku, a teraz jedynie minął okres dostosowawczy dla reklam zamontowanych przed wprowadzeniem nowych zasad. W całym tym czasie ZDMK wydał 918 decyzji nakładających opłatę za zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy, na łączną kwotę 6,761 mln zł.

Kontrole będą trwały

Miasto zapowiada, że kontrole będą kontynuowane i nie ma wyznaczonego żadnego terminu, w którym miałyby się zakończyć. Zarząd dróg prowadzi je w ramach swojego corocznego planu, a wydział architektury stopniowo sprawdza teraz poszczególne obszary miasta. Do tej pory były to m.in. takie ulice jak Mogilska, Lubicz, Rakowicka, Kościuszki, Powstania Warszawskiego czy Aleje Trzech Wieszczów, poszczególne obręby ewidencyjne na terenie Podgórza czy lokalizacje wskazane przez mieszkańców.