Uniwersytet Jagielloński będzie kupował prąd wraz z KHK

19 października w podpisano porozumienie pomiędzy Krakowskim Holdingiem Komunalnym S.A. a Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie w sprawie przystąpienia uczelni do Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.

Porozumienie podpisali prezes zarządu KHK Tadeusz Trzmiel i członek zarządu Witold Śmiałek oraz reprezentujący uniwersytet prof. dr hab. Piotr Jedynak, prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej.

Obecny przy podpisywaniu dokumentu rektor UJ prof. dr hab. Jacek Popiel podziękował prezesowi KHK za pomoc w zabezpieczeniu dostaw energii elektrycznej dla uniwersytetu. Zaznaczył, że propozycja nowej ceny prądu przesłana przez spółkę Tauron była o 154 mln zł netto wyższa od dotychczasowej i dlatego nie zdecydował się na podpisanie umowy.

Przypomniał także, że toczy się dyskusja, czy uczelnie będą mogły korzystać z tzw. cen regulowanych oferowanych przez rząd (co zagwarantowałoby dostarczanie energii po cenach wyższych niż obecnie, ale jednak skala podwyżek byłaby zdecydowanie mniejsza).

– Czujemy się wyróżnieni, jako Krakowski Holding Komunalny, że możemy pomóc w przedłużeniu ciągłości działania Uniwersytetu Jagiellońskiego w obszarze zaopatrzenia w energię elektryczną. Mam świadomość, że wspólnie pracujemy w okresie szczególnego ryzyka zarówno z zakresie energetyki jak i stanowienia prawa, dlatego chcę zadeklarować, że zrobimy wszystko by maksymalnie spełnić oczekiwania uniwersytetu – podkreślił podczas spotkania Tadeusz Trzmiel, prezes KHK S.A.

Współpraca między stronami będzie dotyczyć także wspólnych prac badawczych oraz rozwojowych, szczególnie w dziedzinie nauk prawnych, komunikacji społecznej, nauk przyrodniczych i technicznych.

Przypomnijmy, że Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie jest liderem Krakowskiej Grupy Zakupowej oraz pełni funkcję spółki dominującej w Podatkowej Grupie Kapitałowej, w skład której wchodzą także Agencja Rozwoju Miasta, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne oraz Wodociągi Miasta Krakowa.

20 października Sejm uchwalił ustawę zamrażającą ceny energii na 2023 r. dla podmiotów wrażliwych, w tym uczelni, szpitali, żłobków, oraz małych i średnich firm na poziomie nie wyższym niż 785 zł za 1 MWh. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.