W miejskich teatrach wszystko działa bez zarzutu?

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl
Znamy już wyniki audytu przeprowadzonego w miejskich teatrach.

Teatr Bagatela, Ludowy, Groteska, Łaźnia Nowa, Variete i KTO zostały objęte audytem przeprowadzonym w 2018 roku na zlecenie wydziału kultury urzędu miasta.

Podczas wtorkowego posiedzenia komisji kultury prof. Roman Batko przedstawił wyniki kontroli, podkreślając, że „poważnych nieprawidłowości nie ma, ale jest trochę obszarów do doskonalenia”.

To nie jest ranking

– Audyt na pewno nie miał na celu stworzenia rankingu, a pomoc instytucjom. Miejskie teatry na pewno bardzo dobrze radzą sobie z repertuarem czy podejściem do widza. Staraliśmy się ukazać największe możliwości doskonalenia, ja wzmocniłbym przede wszystkim planowanie szkoleń i zarządzanie ryzykiem – przyznaje prof. Batko, autor podręcznika „Audyt jakościowy w miejskich instytucjach kultury w Krakowie”.

Powyższe wnioski powstały w oparciu o studia dokumentacji wewnętrznej, wywiady z pracownikami, obserwację działań teatrów, badanie mediów społecznościowych czy uczestnictwo w spektaklach. Ocenie audytora podlegało 18 obszarów zarządzania, m.in. zarządzanie strategiczne, przywództwo, zarządzanie ludźmi, planowanie programu czy zarządzanie finansami i zamówienia publiczne.

Będą kolejne kontrole

Jak powiedział podczas komisji prof. Batko, wyniki kontroli są zadowalające. Okazało się, że najlepiej prowadzonymi teatrami są teatry Bagatela i Łaźnia Nowa. Najsłabiej oceniono teatry KTO i Variete.

– Po to przeprowadzaliśmy audyty, by dyrektorom nakreślić, co mogą poprawić. Chodzi o to, aby udoskonalać instytucje kultury. Każdego roku przewidujemy kontrole różnego rodzaju. Obejmują one zarówno dokumentację, jak i kwestie rachunkowości czy zamówień publicznych. Oczywiście kontrole chcemy kontynuować – zapewnia Katarzyna Olesiak, dyrektor wydziału kultury.

W tym roku audyt zaplanowano w miejskich orkiestrach. Audytorzy pod lupę wezmą Sinfoniettę Cracovię i Capellę Cracoviensis.

„Nie interesuje nas ocena repertuaru”

Z wyników audytu nie jest zadowolony radny Adam Kalita. Podczas posiedzenia komisji kultury zaznaczył, że nie są one satysfakcjonujące.

– Miałem zupełnie inne oczekiwania w tej kwestii. Oczywiście strategia teatru, strona merytoryczna nas interesuje, ale nie aż tak bardzo. Jesteśmy radnymi i w naszej gestii nie jest ocena repertuaru. Dlatego oczekiwałem informacji, jak teatry są prowadzone, jak wygląda dbałość o finanse publiczne i czy ona w ogóle istnieje. A audyt dotyczył obszarów, które mnie w tym przypadku nie interesują – przyznał Kalita.

Wyniki audytu:

Teatr Bagatela: 1183/1344 (uzyskane/możliwe do uzyskania)
Teatr Ludowy: 1055/1344
Teatr Groteska: 1012/1344
Teatr Łaźnia Nowa: 1170/1344
Teatr Variete: 909/1344
Teatr KTO: 919/1344

comments powered by Disqus