W przyszłym tygodniu zawyją syreny

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

W dniach od 7 do 9 czerwca odbędzie się w Małopolsce ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W tych dnia zostaną nadane dwa typy sygnałów alarmowych: Pierwszy to sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny przez okres trzech minut, informujący o zagrożeniu powietrza. Drugim z nich będzie ciągły sygnał akustyczny trwający również trzy minuty. Ten dźwięk powiadomi nas o odwołaniu alarmu.

comments powered by Disqus