W ubiegłym roku zatrudnili pół tysiąca osób. W tym nie przyjmą nikogo

Archiwum fot. JG
ArcelorMittal Poland wstrzymało rekrutację i zawiesiło  przejmowania do swoich oddziałów pracowników firm zewnętrznych. Ma to związek z planami wstrzymania produkcji stali w Krakowie.

– W związku z planowanym tymczasowym zatrzymaniem części surowcowej krakowskiej huty, dyrekcja wykonawcza koncernu podjęła decyzję o wstrzymaniu zewnętrznych procesów rekrutacyjnych. Spółka zawiesza też przejmowanie do swoich oddziałów pracowników firm zewnętrznych – informuje Marzena Rogozik z biura prasowego firmy.

– Naszym priorytetem jest zapewnienie zajęcia tym pracownikom, którzy zostaną dotknięci tymczasowym wstrzymaniem pracy wielkiego pieca i stalowni w krakowskim oddziale – tłumaczy Monika Roznerska, dyrektor personalny i członek dyrekcji wykonawczej ArcelorMittal Poland.

Władze huty chcą teraz wypracować rozwiązania, które uchronią pracowników przed negatywnymi skutkami postoju.

Inne miasta

Firma będzie chciała oddelegować zatrudnionych do innych prac – zarówno w krakowskiej hucie, jak i w innych oddziałach.

– To wymaga szczegółowych analiz, a następnie uzgodnień w zakresie choćby potrzeb szkoleniowych czy też organizacji dojazdu – mówi Monika Roznerska. – Porozumienie w tych kwestiach chcemy wypracować w jak najkrótszym czasie, dlatego już rozpoczęliśmy regularne spotkania z największymi organizacjami związkowymi – dodaje.

Na „postojowym”

Część pracowników skorzysta z tzw. „postojowego” przewidzianego w Kodeksie pracy w sytuacji, gdy pracownik nie świadczy pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

Osoby te będą mogły liczyć na częściowe wynagrodzenie. ArcelorMittal Poland twierdzi, że będzie wypłacał według korzystniejszych zasad niż te, które znajdują się w kodeksie pracy.

W ubiegłym roku ArcelorMittal Poland zatrudnił 540 osób. Liczba ta obejmuje rekrutacje prowadzone na rynku zewnętrznym, jak i transfery z firm świadczących usługi na rzecz koncernu.

comments powered by Disqus