Z Mistrzejowic do centrum rowerem

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Będzie wygodniej, bezpieczniej i szybciej. Nowa infrastruktura rowerowa wybudowana wraz z linią tramwajową do Mistrzejowic znacznie ułatwi rowerzystom dojazd do centrum miasta.

Statystyki rosną

Ostatnie miesiące były w Krakowie czasem wielu rowerowych rekordów. 19 maja przez punkt pomiarowy na ul. Mogilskiej przejechało 5436 rowerzystów. To był trzeci rekord w tym samym miesiącu, po dwóch poprzednich, nieznacznie niższych. 23 czerwca przez punkt pomiarowy w tunelu przy dworcu przejechało 3255 rowerzystów. Tego samego dnia swój rekordowy wynik – 1584 przejazdów – zanotował licznik na ul. Smoleńsk.

Dane za pierwsze półrocze tego roku dają jeszcze więcej powodów do zadowolenia. Ruch wzrósł o 13% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, o 32% w porównaniu z pandemicznym rokiem 2020 i o 28% w porównaniu z rokiem 2019.

Jest infrastruktura, są rowerzyści

Można te zmiany tłumaczyć na różne sposoby – dobrą pogodą, rosnącymi cenami paliw, spadkiem zaufania do komunikacji publicznej, ale jeden czynnik jest niepodważalny. Tam, gdzie pojawia się dobrej jakości infrastruktura rowerowa – spójna, bezkolizyjna, z wygodną nawierzchnią i pozwalająca na skrócenie czasu przejazdu – tam też znacząco wzrasta ruch rowerowy. Zgodnie ze znaną zasadą „zbuduj, a przyjadą”, przemyślane inwestycje w infrastrukturę rowerową dają gwarancję sukcesu i stają się zachętą dla kolejnych rowerzystów.

Nowe połączenia

Na więcej będzie można liczyć wraz z oddawaniem kolejnych dużych miejskich inwestycji, które zawierają w sobie także budowę nowych dróg dla rowerów. Tak będzie m.in. w przypadku budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic.

Na całym ciągu ulic Meissnera, Młyńskiej, Lublańskiej i Dobrego Pasterza powstaną drogi dla rowerów, na większości odcinków po obydwu stronach jezdni. Infrastruktura będzie spójna i kompletna – nie zabraknie przejazdów rowerowych przy przejściach czy połączeń z istniejącymi już trasami. Wzdłuż ulic Bohomolca i Jancarza dziś zupełnie nie ma infrastruktury rowerowej, a wraz z budową linii tramwajowej pojawi się droga dla rowerów aż do pętli Mistrzejowice. Będą tam też dostępne stojaki dla osób, które potrzebują przesiąść się pomiędzy rowerem i tramwajem.

Mineralno-asfaltowa nawierzchnia dróg dla rowerów zapewni użytkownikom komfort i bezpieczeństwo. Tam, gdzie ciągi rowerowe przecinają się z trasami innych użytkowników, zapewniona będzie wymagana widoczność. – Projektant zadbał, aby drogi dla rowerów były bezpieczne i komfortowe, liczymy, że mieszkańcy będą z nich korzystać – podkreśla Marcin Hanczakowski, dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Skuteczna zachęta

– Budowa linii KST IV znacznie ułatwi funkcjonowanie rowerzystom. Czas przejazdu do centrum Krakowa będzie na pewno krótszy i bezpieczniejszy, a spójna i wygodna infrastruktura zachęci te osoby, które dziś z różnych powodów wybierają na tej trasie samochód, do przesiadki na rower – zakłada Paweł Motyka, z-ca dyrektora kontraktu z firmy Gülermak.

Jak mówi, na planowaną inwestycję należy patrzeć nie tylko poprzez pryzmat samej linii tramwajowej, ale kompleksowego rozwiązania infrastrukturalnego, które będzie służyć różnym grupom użytkowników i zachęcać ich do wybierania ekologicznych środków transportu.

Otwarcie nowej linii tramwajowej i całej wybudowanej wraz z nią infrastruktury planowane jest na rok 2025.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Mistrzejowice