ZBK zerwał umowę z dzierżawcą fortu "Benedykt". Będzie nowy przetarg [ZDJĘCIA]

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Radość ze znalezienia nowego dzierżawcy słynnego fortu „Benedykt” nie trwała długo. Zarząd Budynków Komunalnych rozwiązał podpisaną 30 sierpnia umowę i podejmie kolejną już próbę znalezienia nowego gospodarza cennego obiektu.

Umowa dzierżawy została podpisana 30 sierpnia. Zwycięzca postępowania miał sześć miesięcy na przedstawienie układu funkcjonalno-użytkowego, już po pozytywnym zaopiniowaniu przez konserwatora zabytków.

Nie później niż na rok od podpisania umowy miał przedstawić – również z pozytywną opinią konserwatora – harmonogram dalszych działań w obiekcie, a w ciągu trzech lat przeprowadzić podstawowe prace. Wśród nich znalazły się m.in. oczyszczenie i zabezpieczenie fortu, bieżące zabezpieczenie wejść, inwentaryzacja zieleni i projekt jej rewitalizacji, inwentaryzacja form ziemnych i rozpoznanie stanu zachowania obiektu. W ciągu tych trzech lat miał też przygotować docelowy projekt adaptacji i rekonstrukcji, uwzględniający m.in. przywrócenie pierwotnej formy elewacji wieży w rejonie wejścia. Fort miał zostać udostępniony do zwiedzania.

Szybka decyzja

Zapytaliśmy w Zarządzie Budynków Komunalnych o dotychczasowe ustalenia w tej sprawie. Okazało się jednak, że umowa już nie obowiązuje. – W związku z nieprzedstawieniem przez dzierżawcę zaopiniowanego przez Miejskiego Konserwatora Zabytków układu funkcjonalno-użytkowego w wyznaczonym terminie, umowa dzierżawy nieruchomości zabudowanej Fortem nr 31 „Benedykt” została wypowiedziana bez zachowania terminu wypowiedzenia – czytamy w odpowiedzi.

Reakcja ZBK była bardzo stanowcza, choć pośrednio zarząd przyznaje, że poprzeczka była postawiona wysoko. W nowym przetargu zamierza już bowiem postawić lżejszy wymóg i dać dzierżawcy rok na zaopiniowanie układu funkcjonalno-użytkowego. Termin dzierżawy ma być wydłużony do 15 lat.

Sam Zarząd Budynków Komunalnych nie planuje w tej sytuacji prowadzenia większych prac na swój koszt. – Realizujemy jedynie konieczne prace zabezpieczające w ramach konserwacji bieżącej – czytamy w otrzymanej wiadomości.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Podgórze