Czy Wandzie Rutkiewicz udało się zdobyć szczyt „świętej góry”?