Powódź nie spowodowała dla miasta wzrostu kosztów budowy Trasy Łagiewnickiej [Rozmowa]