ZDMK i wały zastopowały chęci dewelopera

Widok od ul. Konopnickiej fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

W miejscu dawnej fabryki butów przy ul. Swoboda 4 deweloper chciał na podstawie specustawy mieszkaniowej postawić nowoczesny blok. Prezydent przygotował projekt odmowy lokalizacji inwestycji. Na drodze stanął m.in. wzmożony ruch, jaki generowałaby inwestycja.

Nowy blok miałby mieć pięć kondygnacji (16,5 m wysokości), a od strony ul. Marii Konopnickiej mieć szerokość ok. 70 metrów. Inwestor wystąpił o ustalenie lokalizacji w specjalnym trybie, ponieważ w planie miejscowym część działek jest przeznaczona pod zieleń publiczną w projektowanym Kanele Krakowskim i nowym ujściu Wilgi.

Wnioskodawca przewiduje, że mieszkania zajmie najwyżej ok. 130 osób. Spełnione są też warunki dotyczące dostępu do komunikacji publicznej oraz szkół publicznych oraz przedszkoli. Niedaleko są również miejsca przeznaczone na sport i rekreację.

Ryzyko kolizji i wypadków

Zarząd Dróg Miasta Krakowa w wydanej opinii uznał, że planowana budowa spowodowałaby znaczne wzmożenie ruchu, które mogłoby zagrozić bezpieczeństwu i płynności. Urzędnicy zwrócili również uwagę na to, że tamtejsze ulice (ul. Swoboda, ul. Turecka i ul. Zatorska) mają różną szerokość jezdni i brakuje chodników, co uniemożliwia swobodny ruch dwukierunkowy. ZDMK uważa, że „parametry ulic nie są przystosowane do zwiększonego ruchu, jaki wygenerowałaby planowana inwestycja”. Pokrywa się to z opiniami mieszkańców tego rejonu, którzy dziwili się, w jaki sposób miałby się odbywać tam transport.

Również fakt, że blok miałby powstać na obszarze przeznaczonym pod Kanał Krakowski (ale to, czy powstanie, nie jest do końca wiadome, choć też nie ma jednoznacznej decyzji o zarzuceniu tego projektu), jest kolejnym argumentem przeciw wydaniu pozytywnej opinii.

– Budowa Kanału Krakowskiego z uwagi na skalę przedsięwzięcia spowoduje konieczność likwidacji ul. Zatorskiej i części ul. Tureckiej, zmieniając jednocześnie sposób użytkowania terenów do nich przyległych, co bez wątpienia uniemożliwia zachowanie funkcjonującego obecnie układu komunikacyjnego oraz jego przekształcenie do nadrzędnego układu drogowego – stwierdził ZDMK.

Kwestia wałów

Jak wynika z dokumentów, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zaznaczył w swojej opinii, że inwestycja ma być zlokalizowana w pasie 50 metrów od stopy wału przeciwpowodziowego rzeki Wilgi, w którym obowiązują m.in. zakazy kopania dołów i rowów. Zakaz ten można obejść, przedstawiając odpowiednie pozwolenie. Tego jednak inwestor nie uczynił.

Prezydent przygotował projekt uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, nad którym pochylą się radni. Wynik jest raczej przesądzony.

Projekt dołączony do wniosku. Kliknij, by przejść do galerii
Projekt dołączony do wniosku. Kliknij, by przejść do galerii

comments powered by Disqus