Zostań dawcą osocza dla osób chorych na Covid-19 [Poradnik]

fot. Krzysztof Kalinowski

Osocze od jednego dawcy może pomóc nawet trzem osobom chorym na Covid-19. Co trzeba wiedzieć, aby oddać osocze?

W jaki sposób osocze osób wyzdrowiałych ma wspomóc leczenie pacjentów chorych na Covid-19?

Zawarte w osoczu przeciwciała neutralizujące wirusa SARS-CoV-2 (po przetoczeniu) eliminują go z organizmu pacjenta z aktywnym zakażeniem. Chorzy często nie są w stanie wytworzyć własnych przeciwciał lub wytwarzają je zbyt wolno (niewspółmiernie do rozwoju zakażenia). Podanie gotowych przeciwciał znacznie przyspiesza procesy obronne i pozwala skuteczniej walczyć z koronawirusem.

Kto może oddać osocze?

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie informuje, że osocze mogą oddać osoby w wieku 18-65 lat, które przechorowały Cowid-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe lub osoby, które przeszły bezobjawowe zakażenie koronawirusem, a od ustąpienia u nich objawów powinien minąć okres co najmniej 28 dni albo 18 dni od zakończenia izolacji (po przejściu zakażenia bezobjawowo).

Kto nie może zostać dawcą?

Według kryteriów zapisanych w ustawie, dawcą osocza nie mogą zostać osoby, mające choroby układu krążenia, choroby układu nerwowego, poważną przewlekłą lub nawracającą chorobę aktywną, cukrzycę, a także chorobę nowotworową. Przeciwskazań wymienionych w ustawie jest więcej, przed oddaniem osocza lekarz przeprowadzi z potencjalnym krwiodawcą wywiad, by ustalić, czy kandydat może zostać dawcą.

Jak odbywa się proces pobierania osocza?

– Zabieg pobierania osocza polega na filtrowaniu krwi. Oznacza to, że z pobranej krwi pełnej zbierane jest samo osocze, po czym część krwi do dawcy wraca – tłumaczy Joanna Bieniek, przedstawicielka RCKiK w Krakowie, dodając, że “zabieg jest całkowicie bezpieczny i trwa około 50 minut.

Ile osocza jednorazowo zostaje pobrane od jednego krwiodawcy?

Jednorazowo pobierane jest nie więcej niż 650 ml osocza, które później zostaje podzielone na dawki 100-200 ml, a następnie jest zamrażane.

W wyleczeniu ilu osób chorych na Covid-19 może pomóc osocze pobrane od jednego dawcy?

To zależy od zawartości w osoczu przeciwciał neutralizujących wirusa. Zazwyczaj chorym na Covid-19 przetacza się około 200-400 ml osocza. Z czego wynika, że osocze pobrane od jednego dawczy, może pomóc nawet trzem osobom.

W jaki sposób krwiodawca ma przygotować się do oddania krwi?

Joanna Bieniek z RCKiK wyjaśnia, że “krwiodawca w dniu pobrania krwi musi być wypoczęty, a także ma zadbać o odpowiedni poziom nawodnienia organizmu już dzień przed pobraniem krwi. Zaleca się również zjedzenie lekkostrawnego posiłku, czyli takiego, który nie zawiera tłuszczy zwierzęcych.”

Dodatkowo, według zasad pobierania osocza od ozdrowieńców Covid-19, podanych przez WSSE w Krakowie, dawca musi wyrazić pisemną zgodę na zastosowanie osocza w badaniach klinicznych oraz na frakcjonowanie.

News will be here