ZZM przygotowuje się do budowy swojej nowej siedziby

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Realizacja tych planów to na razie odległa perspektywa, ale Zarząd Zieleni Miejskiej przygotowuje się do zagospodarowania terenu przy ul. Za Torem na potrzeby swojej nowej siedziby.

Nowa siedziba Zarządu Zieleni Miejskiej ma powstać na terenie Kamieniołomu Libana, ale nie w jego chronionej, zielonej części, tylko w rejonie, w którym stoją już mniej lub bardziej wartościowe budynki, od strony ul. Za Torem. Teren ten od dłuższego czasu służy jako zaplecze techniczne dla miejskich służb.

Plan jest taki, by nowy obiekt miał formę kilku połączonych ze sobą niskich, podłużnych budynków, nawiązujących formą do istniejącego budynku zwanego „Szczęść Boże”, widocznego od strony ulicy.

Plany dotyczące tego terenu dotyczą nie tylko budowy nowych obiektów, ale także remontu i adaptacji istniejących (w tym zabytkowych) oraz wyburzenia dwóch starych budynków, które obecnie wykorzystują pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej.

O całym zamierzeniu pisaliśmy szerzej tutaj:

Miejsca przy ulicy

Sprawa ucichła na pewien czas, ale przypomniał o niej audyt rowerowy dotyczący zmian drogowych przy wjeździe na teren kamieniołomu. Same zmiany drogowe nie będą duże: poza budową wjazdu projektanci przewidują zatokę postojową z ośmioma miejscami oraz drugie miejsce, w którym zmieszczą się trzy samochody (w tym jeden na „kopercie” dla osoby z niepełnosprawnościami).

Jak mówi nam Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej, kończy się właśnie ważny etap przygotowań dokumentacji. – Projekt ma zostać wykonany do końca roku i złożony do wydziału architektury celem uzyskania pozwolenia na budowę. Tak aby w przyszłym roku można było realizować projekt wykonawczy – zapowiada przedstawicielka jednostki.

To oznacza, że na razie nie ma mowy o rozpoczynaniu prac. ZZM już wcześniej zapowiadał, że na realizację tego zamierzenia, zwłaszcza jeśli chodzi o remont zabytkowych obiektów, będzie poszukiwał zewnętrznego dofinansowania. Stąd starania o przygotowanie dokumentacji, by móc się łatwiej ubiegać o dodatkowe środki.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Podgórze