1 października zajęcia dla pierwszoroczniaków wyłącznie zdalnie

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Szkoły wyższe przystępują do organizacji nadchodzącego roku akademickiego. Nowe plany zajęć uwzględniają wymogi sanitarne, a zatem część z nich będzie realizowana na odległość.

Rektor AGH ustalił, że zajęcia, wzorem lat poprzednich, rozpoczną się 1 października, z tym że, dążąc do ograniczenia licznych skupisk studentów, w jednym czasie na terenie uczelni, w dniach 1 i 2 października zajęcia dla studentów pierwszego semestru będą mogły być prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – czytamy w nowych wytycznych Akademii Górniczo-Hutniczej.

Została również ustalona maksymalna liczebność grup na zajęciach prowadzonych na terenie uczelni. Szczegółowe rozpiski znajdziemy na stronach internetowych poszczególnych uczelni (AGH - https://bit.ly/WytyczneAGH; UJ - https://bit.ly/KomunikatSemestrZimowy).

AGH informuje, że wydziały zobowiązane są do końca sierpnia podać informacje, w jaki sposób będą prowadzić poszczególne zajęcia. Jest to ważne szczególnie dla pierwszoroczniaków ze względu na podejmowane przez nich decyzje dotyczące zakwaterowania.

Zalecane jest, aby zajęcia odbywały się w większych blokach godzinowych, aby ograniczyć wymianę studentów przed i po zajęciach. W razie pogorszenia sytuacji epidemicznej w Polsce decyzje będą modyfikowane przez władze AGH i dostosowywane do aktualnej sytuacji – informuje AGH.

Przynajmniej 25 proc. zajęć w formie stacjonarnej

W przypadku każdej uczelni organizacja kształcenie może przebiegać nieco inaczej.

W wyniku ustaleń podjęto decyzję, że kształcenie prowadzone będzie w formie kształcenia stacjonarnego z elementami kształcenia zdalnego – studenci uczestniczą w zajęciach w siedzibie uczelni przez cały semestr i co najmniej 25 proc. godzin zajęć dydaktycznych odbywa się stacjonarnie – komunikuje prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Organizacja zajęć w przypadku UJ nie wymusza uczestnictwa wszystkich studentów na zajęciach w siedzibie uczelni przez cały semestr.

– Szczegółowy sposób prowadzenia poszczególnych zajęć w ramach kierunków studiów ustala Dziekan Wydziału, uwzględniając aktualne zalecenia sanitarne i uwarunkowania zdrowotne nauczycieli akademickich i studentów – informuje uczelnia.

comments powered by Disqus