104 ulice do remontu w nieco ponad rok. „Będziemy tak rozkładać, by nie sparaliżować miasta”

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Od marca tego roku do maja 2023 zarząd dróg zamierza wyremontować nawierzchnię 104 ulic lub ich fragmentów. Rekordowa kwota przełoży się też na duże wyzwanie dla organizacji ruchu.

Miasto zamierza wykorzystać na ten cel dotację pochodzącą ze środków rządowych, związaną z organizacją igrzysk europejskich. W efekcie na ten cel zostanie wydana kwota 116 mln zł, przy założeniu, że 90 procent ma pochodzić z dotacji, a 10 procent z budżetu miasta.

Duża część z zaplanowanych „nakładek” ma zostać zrealizowana w ramach prac utrzymaniowych i w tym przypadku miasto deklaruje gotowość do rozpoczęcia prac jeszcze w marcu. Na część zadań będą natomiast ogłaszane osobne przetargi. Pierwsze z nich będą ogłaszane w marcu, co oznacza nieco późniejszy start robót. Plan jest taki, by jeszcze w tym roku zdecydowana większość wybranych dróg zyskała już nową nawierzchnię.

Listę ulic wytypowanych do remontu publikowaliśmy tutaj:

Synchronizacja

Podczas poniedziałkowego posiedzenia komisji infrastruktury radni miejscy mieli wiele pytań do przedstawicieli ZDMK, nie tylko co do wyboru konkretnych ulic, ale też w sprawie organizacji planowanych prac. Do tej pory miasto nie prowadziło tak wielu prac w tak krótkim czasie, co musi się wiązać z utrudnieniami w ruchu. Pojawił się też postulat, by ważniejsze ulice były remontowane podczas wakacji.

– Będziemy tak rozkładać w czasie te inwestycje, żeby nie sparaliżować miasta – deklarował Piotr Trzepak, p.o. Zastępcy Dyrektora ZDMK ds. Dróg. – Między marcem tego roku a majem roku 2023, wspólnie z Zarządem Transportu Publicznego i Wydziałem Miejskiego Inżyniera Ruchu, będziemy tak układać prace by utrudnień było jak najmniej. Będziemy kłaść nacisk na prace weekendowe i nocne – zapowiedział.

– Jesteśmy na etapie przygotowania dokumentów, chcemy jak najszybciej załatwić formalności żeby wejść w tę część budowlaną – powiedział przedstawiciel ZDMK.

Co dalej?

Nieoczekiwany zastrzyk pieniędzy oznacza znacznie szybszą niż w planach realizację planu modernizacji dróg, rozpisanego do 2026 roku. Radni liczą na to, że będzie to oznaczać powrót do rozmów o kolejnych ulicach czekających na remont i poszerzanie listy o kolejne lokalizacje.

Co istotne, lista zawiera remonty nakładkowe, a niezależnie od nich przygotowywane są też większe inwestycje, wymagające przygotowania projektów i uzyskania odpowiednich zgód.