5 mln złotych kary dla firm odpowiedzialnych za oznakowanie uliczne

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Zarząd Dróg Miasta Krakowa naliczył prawie pięć milionów złotych kary dla dwóch firm odpowiedzialnych w zeszłym roku za utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego.

Jak informuje Michał Pyclik, rzecznik prasowy ZDMK, w 2021 roku Kraków był podzielony na cztery obszary utrzymaniowe. Przetarg wygrały dwie firmy: Grupa Bravo oraz Bartel.

Do głównych zadań wyłonionych firm należało dbanie o istniejące oznakowanie pionowe i poziome, wdrażanie nowych projektów stałej organizacji ruchu na podstawie projektów w dużej mierze przygotowanych przez Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK oraz przede wszystkim odnowa oznakowania po okresie zimowym.

Oznakowanie jest regularnie kontrolowane

– Oznakowanie na drogach publicznych w Krakowie jest regularnie kontrolowane a wszelkie usterki przekazywane do zarządu dróg, który przesyła uwagi do firm – skomentował w mediach społecznościowych Łukasz Gryga, miejski inżynier ruchu.

– Już na początku trwania umowy pojawiały się problemy ze strony firm wykonawczych, pierwsze przesunięcia w realizacji były akceptowane. W ciągu 2021 roku otrzymywaliśmy informacje o licznych błędach przy realizacji projektów w terenie oraz braku staranności ich wykonania – mówi Michał Pyclik z ZDMK.

Prawie 5 mln kary

Z końcem roku umowy zostały przeanalizowane i naliczone zostały kary. Dla firmy Bartel w wysokości ok. 2,3 mln zł (limit 20% od wartości umowy) oraz dla Grupy Bravo ok. 2,5 mln zł (również z uwzględnieniem umownego limitu 20%).

– Z uwagi na spec ustawę covidową, kary nie będą mogły być potrącone z wynagrodzeń firm, a będą dochodzone w formie not księgowych i ewentualnego postępowania sądowego – tłumaczy Pyclik.