CBA podjęło współpracę z krakowskimi uczelniami

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Centralne Biuro Antykorupcyjne podpisało listy intencyjne o współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą oraz Politechniką Krakowską. W ramach współpracy uczelnie będą wspólnie z CBA edukować na temat korupcji.

Listy intencyjne formalizują współpracę pomiędzy instytucjami. Zapisy umów otwierają możliwości działań partnerów przede wszystkim w obszarze informacyjno-edukacyjnym.

– Cieszy mnie możliwość nawiązania współpracy z uczelniami. Pragniemy w ten sposób zintensyfikować współpracę ze szkołami wyższymi oraz oddziaływać na świadomość przyszłych absolwentów poprzez edukację w zakresie zjawiska korupcji, w tym jej identyfikacji i zwalczania. Jest to bardzo ważny krok w kierunku jeszcze skuteczniejszej walki z korupcją – komentuje szef CBA.

Wcześniej podobną współpracę CBA nawiązało z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Politechniką Śląską, Politechniką Białostocką, Politechniką Gdańską, Politechniką Rzeszowską, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Wojskową Akademią Techniczną.