Cogiteon rośnie, droga do niego czeka na decyzję

Budowa Cogiteonu, stan z listopada fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

W Czyżynach trwa budowa Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. Zarząd Dróg Miasta Krakowa czeka natomiast na wydanie decyzji, która pozwoli zbudować drogę obsługującą inwestycję i okoliczne tereny.

Zdjęcia z budowy Cogiteonu pokazują już coraz większe zaawansowanie prac. Po okresie, kiedy w sąsiedztwie al. Bora-Komorowskiego prowadzone były głównie prace w głębokim wykopie, teraz coraz wyraźniej widać już bryłę przyszłego obiektu.

 

Równocześnie trwają przygotowania do budowy układu drogowego. Nowa droga ma być poprowadzona od strony ul. Stella-Sawickiego. Ma służyć nie tylko dojazdowi do centrum nauki, ale też zapewniać dojazd do strefy biurowców w rejonie ul. Życzkowskiego oraz do terenów przylegających do pasa startowego dawnego lotniska. Plany budowy drogi wywoływały sprzeciw części mieszkańców, m.in. ze względu na niewielką odległość od zabytku oraz ułatwienie przyszłych inwestycji w sąsiedztwie.

Na terenie pomiędzy pasem startowym a al. Bora-Komorowskiego nowe budynki chciałaby postawić Politechnika Krakowska. Dzielnica Czyżyny kilka dni temu poinformowała o tym, że wpłynął do zaopiniowania wniosek dotyczący rozbudowy osiedla domów studenckich. Plan zakłada cztery budynki do pięciu kondygnacji nadziemnych o wysokości do 16 metrów oraz 134 naziemne miejsca postojowe.

Czekają na decyzję

Budowa drogi jest opóźniona względem pierwotnych planów. Na opóźnienie miały wpływ m.in. zawirowania wokół wpisu pola wzlotów dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny do rejestru zabytków. Wpis został uchylony pod koniec października ubiegłego roku.

– W chwili obecnej odebraliśmy od wykonawcy dokumentację dla etapu I, na który składało się opracowanie projektów budowlanych i złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID – mówi nam Michał Pyclik, rzecznik prasowy ZDMK. Teraz jednostka czeka na wydanie decyzji, co pozwoli już na rozpisanie przetargu na wykonanie prac i rozpoczęcie realizacji.

– Termin wydania decyzji przedłuża się w związku z trwającymi rozmowami pomiędzy Wydziałem Architektury a Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków odnośnie decyzji na wycinkę drzew z terenu wpisanego do rejestru zabytków – tłumaczy Pyclik.

Skarga w sprawie drogi

Podczas ostatniej sesji rady miasta radni poparli skargę złożoną przez Stowarzyszenie Błonia Czyżyńskie, sprzeciwiające się budowie układu drogowego w proponowanym kształcie. Mieszkańcy zarzucili jednostce proponowanie wadliwych rozwiązań komunikacyjnych, ignorowanie postulatów strony społecznej i konieczności ochrony dziedzictwa narodowego. Za zasadną skargę uznało 25 radnych, sześciu było przeciwnych.

– Chciałbym zwrócić uwagę, że dla zadania były prowadzone konsultacje społeczne. Zgodnie z deklaracją dodatkowo przeanalizowano inne warianty i efekt jest taki, że naszym zdaniem wybrano wariant najlepszy. Proszę też pamiętać, że wariant lansowany przez stowarzyszenie zapewnia tylko obsługę Cogiteonu, podczas gdy wariant wybrany jest bezpieczniejszy ze względu ruchu drogowego, ale przede wszystkim rozwiązuje problemy związane z obsługą komunikacyjną ul. Życzkowskiego i osiedla obok – odpiera zarzuty przedstawiciel ZDMK.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Czyżyny